СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

B22/CS/012 Дотоодын зөвлөх үйлчилгээ: Төсвийн хүрээнд санхүүгийн үүрэг хүлээх, түүнийг ЗГСУМС/FBver7/ програмд бүртгэж тайлагнах боломжийг судлан, нэвтрүүлэхэд техникийн туслалцаа үзүүлэх, туршилтыг зохион байгуулах дотоодын зөвлөх үйлчилгээ /багийн гишүүн/

Дуусах огноо: 2018-12-10   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-11-26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/011 Төсвийн хүрээнд санхүүгийн үүрэг хүлээх, түүнийг ЗГСУМС/FBver7/ програмд бүртгэж тайлагнах боломжийг судлан, нэвтрүүлэх туршилтыг зохион байгуулах дотоодын зөвлөх үйлчилгээ /багийн ахлагч/

Дуусах огноо: 2018-12-10   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-11-26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/09 СЗХ-ны стратегид суурилсан чадавхийг бэхжүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг судлах, сургалтын хөтөлбөр боловсруулах олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулах

Дуусах огноо: 2019-02-27   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-02-13

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/GO/005 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2018-11-09   11:50:00

Зарласан огноо: 2018-10-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A32/GO/001 Комьпютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2018-11-05   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-25

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

EDP/3/CS/012 Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн худалдан авах ажиллагааны туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авах зар

Дуусах огноо: 2018-11-07   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-24

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B32/CS/001  Хүний нөөцийн хөтөлбөрийг боловрсуулах, хүний нөөцийн мэдээллийн системийг хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компани

Дуусах огноо: 2018-10-26   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-12

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B2.2/CS/001 Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын стандартад нийцүүлэхэд судалгаа, бодлогын зөвөлгөөгөөр дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулж авах

Дуусах огноо: 2018-10-24   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-10

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

133
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР