СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

B22/GO/001 Комьпютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-04-17   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-05

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/023 Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсний нэгдсэн систем нэвтрүүлэхэд техникийн туслалцаа үзүүлэх (help desk #4 local budget eastern aimags) дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-04-18   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-04

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/022 Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсний нэгдсэн систем нэвтрүүлэхэд техникийн туслалцаа үзүүлэх (help desk #3 local budget entities central aimags) дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-04-18   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-04

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/021 Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсний нэгдсэн систем нэвтрүүлэхэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх (help desk #2 local budget western aimags) дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-04-18   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-04

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/020 Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсний нэгдсэн систем нэвтрүүлэхэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх (help desk #1 central budget entities and UB) дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-04-18   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-04

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/019 Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсний нэгдсэн систем нэвтрүүлэхэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх багийн ахлах дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-04-18   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-04

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/018 Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсний нэгдсэн систем нэвтрүүлэхэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх /МТ/ дотоодын зөвлөх үйлчилгээ

Дуусах огноо: 2019-04-18   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-04

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B4/CS/010 Олон эх үүсвэрээс санхүүжигдэж байгаа төслүүдийн хувьд хөрөнгө оруулалтын бодлого, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах дотоод зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-04-18   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-04

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

156
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР