СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

B32/CS/004 Сангийн яамны Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих дэд хөтөлбөр боловсруулах (нийгмийн хамгаалал, сургалт, эрүүл мэнд, ажил мэргэжлийн хөгжил) дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-06-03   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-05-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

2 - хоног үлдсэн

C11/CS/028 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад хууль эрх зүйн мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-06-03   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-05-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

2 - хоног үлдсэн

D2/CS/029 Д дэд бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд сургалт хариуцсан дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-06-01   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-05-18

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

10 цаг 12 минут үлдсэн

E/CS/015 Худалдан авах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-05-22   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-05-08

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/018 Сангийн яамны онцлогт тохирсон IRBM (Үр дүнд суурилсан менежмент) системийн дизайн болон техникийн хөгжүүлэлтийг гүйцэтгэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна.

Дуусах огноо: 2020-05-14   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-04-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

21/CS/003 Төсөв, санхүүгийн удирдлага шинэчлэлийн стратегийг хэрэгжүүлэх болон сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-04-13   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-03-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

21/CS/002 Төсөв, санхүүгийн удирдлага шинэчлэлийн стратегийг хэрэгжүүлэх болон сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-04-13   17:00:00

Зарласан огноо: 0001-01-01

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B33/CS/013 Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-04-06   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-03-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

167
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР