СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

25/CS/003 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр хэрэгжүүлэх төслүүдийн эдийн засаг, санхүүгийн шинжилгээнд ашиглагдах салбаруудын ажил, үйлчилгээний стандартыг боловсруулан батлуулахад Сангийн яаманд дэмжлэг үзүүлэх дотоод зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-03-02   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-02-18

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

4 - хоног үлдсэн

SGM/24/CS/001 Болзошгүй өр төлбөрийн бүх хэлбэр, хэрэгслийг тодорхойлж, үнэлгээний тодорхой аргачлалыг тодорхойлох үндэсний зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-02-17   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-02-03

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/GO/003 Procurement of Server and Network devices

Дуусах огноо: 2020-02-17   11:00:00

Зарласан огноо: 2020-01-31

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B13/GO/001 Гарын авлага хэвлүүлэх

Дуусах огноо: 2020-01-27   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-01-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/11 Макро зохистой бодлогын хэрэгслийг нэвтрүүлэн DSGE загвар хөгжүүлэх Олон Улсын зөвлөх компани сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-01-20   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-01-06

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D2/CS/006 National consultant to prepare and finalize draft Social Insurance package laws through determining ways to expand coverage and contribution reduction

Дуусах огноо: 2020-01-03   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-12-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

3/CS/001 Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төсөлд Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

Дуусах огноо: 2020-02-27   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-02-13

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

3 цаг 59 минут үлдсэн

14/CS/003 Тогтвортой хөгжлийн зорилт (Sustainable Development Goals)-ын хүрээнд нийгмийн салбар дахь төлөвлөлт, төсвийн удирдлага, зохион байгуулалтын уялдааг үнэлж, бодлогын зөвлөмж боловсруулах чиглэлээр дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-12-26   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-12-12

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

156
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР