СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

D1/CS/055 Орлого орлуулан тооцох (PMT) аргачлалыг шинэчлэн боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-01-06   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-12-23

Захиалагч: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B13/CS/014 “Улсын секторын дотоод аудитын дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг” боловсруулах зөвлөх компанийн үйлчилгээ

Дуусах огноо: 2021-12-06   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-11-22

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

23/GO/006 “Сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж” нийлүүлэх компани сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-12-21   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-11-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D1/CS/050 Нийгмийн халамж, хөдөлмөр, нийгмийн даатгалын газар хэлтсүүдэд вэбэд суурилсан дотоод хяналтын систем нэвтрүүлэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны смстем хөгжүүлэх мэргэжлийн байгууллага сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-11-19   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-11-12

Захиалагч: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/024 Даатгалын салбарт хөрөнгө оруулалт татах чиглэлээр судалгаа хийх, түүнтэй холбоотой бодлогыг тодорхойлох дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-11-12   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-11-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D1/NC/004 Нийгмийн халамжийн шинэчлэл, хөтөлбөрүүдийн талаарх олон нийтийн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх контентуудыг Фэйсбүүк, Вэб, Твиттер гэх мэт олон нийтийн сүлжээгээр түгээх мэргэжлийн байгууллага сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-10-11   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-10-04

Захиалагч: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

Төрөл: Зөвлөхийн бус үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D1/NC/003 Нийгмийн халамжийн шинэчлэл, хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг ТВ-ээр олон нийтэд түгээх мэргэжлийн байгууллага сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-10-11   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-10-04

Захиалагч: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

Төрөл: Зөвлөхийн бус үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A31/CS/017 Дотоодын анхдагч зах зээлийг судлан сайжруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-10-01   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-09-24

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

322
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР