СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

B33/CS/013 Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-04-06   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-03-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B21/CS/009 B21 дэд бүрэлдэхүүн хариуцсан зохицуулах зөвлөх

Дуусах огноо: 2020-04-03   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-03-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

23/CS/002 BOOST платформд оруулах тоон мэдээллийг бэлтгэхэд төсвийн талаас дэмжлэг үзүүлэх, 10 жилийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-04-13   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-03-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/008 National consultant to review and assess the current practice of internal control of the Treasury through the GFMIS and prepare an internal control guideline based on the assessment

Дуусах огноо: 2020-03-25   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-03-12

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

25/CS/003 - Extended Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр хэрэгжүүлэх төслүүдийн эдийн засаг, санхүүгийн шинжилгээнд ашиглагдах салбаруудын ажил, үйлчилгээний стандартыг боловсруулан батлуулахад Сангийн яаманд дэмжлэг үзүүлэх дотоод зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-03-11   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-03-04

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

SGM/24/CS/001 Болзошгүй өр төлбөрийн бүх хэлбэр, хэрэгслийг тодорхойлж, үнэлгээний тодорхой аргачлалыг тодорхойлох үндэсний зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-02-17   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-02-03

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/GO/003 Procurement of Server and Network devices

Дуусах огноо: 2020-02-17   11:00:00

Зарласан огноо: 2020-01-31

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B13/GO/001 Гарын авлага хэвлүүлэх

Дуусах огноо: 2020-01-27   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-01-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

184
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР