Төслийн бүтэц, зохион байгуулалт

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

Д.Батмөнх Төслийн зохицуулагч Имэйл:dbatmunkh@sffs.mn Утас:70110587
Л.Баярмаа Төслийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажилтан Имэйл:monitoring@sffs.mn Утас:70110582
Г.Ариунаа Төслийн худалдан авалтын ажилтан Имэйл:procurement@sffs.mn Утас:70120582
Б.Ундармаа Төслийн санхүүгийн ажилтан Имэйл:finance@sffs.mn Утас:70110582

Omega Replica Watches www.zowatch.com

Т.Баярхүү Төслийн туслах ажилтан, жолооч Имэйл:info@sffs.mn Утас:70110582