Төслийн бүтэц, зохион байгуулалт

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

Д.Батмөнх Төслийн зохицуулагч Имэйл:dbatmunkh@sffs.mn Утас:70110587
З.Цолмон Төслийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажилтан Имэйл:monitoring@sffs.mn Утас:70110582
М.Халиун Төслийн худалдан авалтын ажилтан Имэйл:procurement@sffs.mn Утас:70120582
Б.Ундармаа Төслийн санхүүгийн ажилтан Имэйл:finance@sffs.mn Утас:70110582
Т.Баярхүү Төслийн туслах ажилтан, жолооч Имэйл:info@sffs.mn Утас:70110582