СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

212/CS/012 Төсвийн байгууллагуудын санхүүгийн гүйлгээг цахимаар гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэх Төрийн сангийн порталыг хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэхэд функциональ дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-04-01   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-03-18

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

22/CS/007 Үр дүнд суурилсан дунд хугацааны төсвийн төсөвлөлтийн нэгдсэн систем болон хөндлөнгийн системүүдээс авах өгөгдлийг тодорхойлох системийн бизнесийн болон функциональ шинжээч сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-03-17   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-03-03

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

22/CS/010  Үр дүнд суурилсан дунд хугацааны төсвийн төсөвлөлтийн нэгдсэн систем болон хөндлөнгийн системүүдээс авах өгөгдлийг тодорхойлох системийн өгөгдлийн шинжээч сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-03-17   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-03-03

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

22/CS/009 Гүйцэтгэлийн хүрээ болон шалгуур үзүүлэлт боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх (туслах) сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-03-17   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-03-03

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

22/CS/008 Гүйцэтгэлийн хүрээ болон шалгуур үзүүлэлт боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-03-17   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-03-03

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B21/CS/029  Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх (багийн ахлагч) сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-03-16   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-03-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

23/CS/0005 Иргэдийн төсвийн цахим хуудасны хөтлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх, олон нийтийн оролцооны механизмыг сайжруулах нэмэлт функцийг боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-02-28   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-02-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

3/CS/004 Төслийн худалдан авалтын мэргэжилтэн сонгон шалгаруулна (СУНГАГДСАН)

Дуусах огноо: 2022-02-07   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-01-31

Захиалагч: Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

322
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР