СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

C11/CS/038 Санхүүгийн түрээсийн тухай хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-08-20   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-08-06

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/043 Даатгалын тухай хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл боловсруулах дотоодын зөвлөх (багийн гишүүн)

Дуусах огноо: 2021-08-13   17:00:00

Зарласан огноо: 2021-08-03

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/042 Даатгалын тухай хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл боловсруулах дотоодын зөвлөх (багийн ахлагч)

Дуусах огноо: 2021-08-13   17:00:00

Зарласан огноо: 2021-08-03

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/039 Монгол улсын компанийн засаглалын журмыг олон улсын стандартад нийцүүлэн шинэчлэх/хөгжүүлэхэд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны КЗКХ-д туслалцаа үзүүлэх дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2021-08-13   17:00:00

Зарласан огноо: 2021-08-03

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A2/CS/10 Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд (том төслүүдийг оруулаад)-ийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн иж бүрэн дүн шинжилгээ хийх болон орлогыг дайчлах бусад арга хэмжээнүүдийг боловсруулах дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2021-08-09   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-08-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A2/CS/11 Гаалийн шинэчлэлтэй холбоотой дотоодын хууль тогтоомжийг боловсруулж, сайжруулах дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2021-08-09   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-08-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D2/NC/006 Олон нийтийн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх контентуудыг Фэйсбүүк, Вэб, Твиттер гэх мэт олон нийтийн сүлжээгээр түгээх мэргэжлийн байгууллага сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-08-09   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-07-30

Захиалагч: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

Төрөл: Зөвлөхийн бус үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D2/NC/005 Олон нийтийн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх контентуудыг Фэйсбүүк, Вэб, Твиттер гэх мэт олон нийтийн сүлжээгээр түгээх мэргэжлийн байгууллага сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-08-09   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-07-30

Захиалагч: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

Төрөл: Зөвлөхийн бус үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

322
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР