СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

A32/GO/001 Комьпютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2018-11-05   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-25

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

EDP/3/CS/012 Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн худалдан авах ажиллагааны туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авах зар

Дуусах огноо: 2018-11-07   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-24

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B32/CS/001  Хүний нөөцийн хөтөлбөрийг боловрсуулах, хүний нөөцийн мэдээллийн системийг хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компани

Дуусах огноо: 2018-10-26   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-12

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B2.2/CS/001 Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын стандартад нийцүүлэхэд судалгаа, бодлогын зөвөлгөөгөөр дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулж авах

Дуусах огноо: 2018-10-24   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-10

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B13/CS/006 Дотоод аудитын тайлагналт, мэдээллийн сантай цогц програм хангамжийг хөгжүүлэх техникийн тодорхойлолтыг холбогдох судалгаа, шинжилгээнд үндэслэн боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-10-16   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/CS/004 Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн хяналт-шинжилээ үнэлгээний мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авах зар

Дуусах огноо: 2018-10-16   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A32/CS/004 Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг бүртгэх, тайлагнах систем боловсруулах, мэдээллийн бааз бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-10-08   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-09-26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/CS/003 Төслийн туслах ажилтан сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-09-17   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-31

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

113
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР