Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/NC/D1-002 Нийгмийн халамжийн шинэчлэл, хөтөлбөрүүдийн талаарх олон нийтийн ойлголтыг сайжруулах зорилгоор олон нийтэд сурталчлах кампанит ажил зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ Нийгмийн шуудан сонин медиа 19 950 000,00 MNT 2021-11-03
SGM/CS/21-012 Дундын нэгдсэн портал хөгжүүлэх зөвлөх компани Интерактив ХХК 180 000 000,00 MNT 2021-10-29
SGM/23/CS/017 Иргэдийн төсөв, ШД-ны цахим хуудас болон төсвийн мэдээллийн хэрэглээг олон нийтэд таниулан,сурталчлах зөвлөх компани Анрид ХХК 170 378 059,00 MNT 2021-10-29
SFFSP/B22/GO/009 УБ хот болон 21 аймгийн орон нутгийн төрийн сангийн ажилтнуудын хэрэгцээнд мэдээллийн технологийн бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах Топика ХХК 83 244 300,00 MNT 2021-10-28
SFFSP/CS/B11 - 009 Боловсролын салбарын санхүүжилтийн шинэчлэлд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 38 463 930,00 MNT 2021-10-25
SFFSP/CS/C1 - 019 Санхүүгийн түрээсийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 20 510 496,00 MNT 2021-10-15
SFFSP/CS/B4-018 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын тухай, бүтээн байгуулалтын тухай холбогдох судалгаа хийж, мэдээллийн сан бүрдүүлэн тайлан/ э-ном боловсруулах зөвлөх компанийн үйлчилгээ Ворлд Плас Дижитал ХХК 78 175 000,00 MNT 2021-10-08
SGMP/23/GO/005 2022 оны төсвийн төслийн эмхэтгэл хэвлүүлэх Эм Жи Эл Дизайн ХХК 7 350 000,00 MNT 2021-10-05