Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/A32-011 Гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх төсөл арга хэмжээнүүдийн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний тайлагналтыг сайжруулах, дүн шинжилгээ хийх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 72,901,243.00 MNT 2021.03.24
SFFSP/CS/C4-020 Үнэт цаасны комиссын олон улсын байгууллагатай өргөтгөсөн олон талт хамтын ажиллагааны санамж бичигт нэгдэхэд Олон улсын хамтын ажиллагааын газартай хамтран ажиллах олон улсын зөвлөх Олон улсын зөвлөх 23,935,212.00 MNT 2021.03.15
SFFSP/CS/B22-019 POS систем, QR, Mobile, ТҮЦ систем гэх мэт төлбөрийн янз бүрийн аргуудтай холбогдох боломжтой иргэд байгууллагын төрийн санд хийгддэг төлбөр тооцоог банк хоорондын дамжуулах төлбөрийн хялбар шуурхай гарц хөгжүүлэх зөвлөх компани Смарт пэемент ХХК 85,379,446.00 MNT 2021.02.24
 SFFSP/GO/D2/008 Харааны бэрхшээлтэй хүмүүст нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, тэтгэмж тусламжийн талаархи брайл үсгээр бичсэн товхимол хэвлүүлэх Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо 11,200,000.00 MNT 2021.02.10
SFFSP/GO/A1-003 Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмж Ньюсоник ХХК 28,482,000.00 MNT 2021.02.09
SFFSP/CS/D2-025 Баянзүрх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст чанарын менежментийн чиглэлээр сургалт (ISO 9001: 2015) -ын хөтөлбөр, журам дүрэм боловсруулж, баталгаажуулалтад бэлтгэх үндэсний зөвлөх компани эсвэл ТББ Удирдах урлаг хөгжил ТББ 6,925,510.00 MNT 2021.01.07
SFFSP/CS/D2-026 Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг сайжруулах, чадавхийг бэхжүүлэх онлайн сургалтын видео контент бэлтгэх зөвлөх үйлчилгээ эрхэлдэг компани эсвэл ТББ Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үндэсний холбоо 7,100,000.00 MNT 2021.01.07