Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/B33-008 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Монгол Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээс өмнө эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 4 273 000,00 MNT 2022-01-26
SFFSP/CS/B33-009 Монголын цахим худалдан авах ажиллагааны тогтолцоог сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх мэдээллийн технологийн зөвлөх Дотоодын зөвлөх 68 517 007,00 MNT 2022-01-26
SFFSP/CS/D1-018 Орлого орлуулан тооцох (PMT) аргачлалыг шинэчлэн боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна Дотоодын зөвлөх 12 821 535,00 MNT 2022-01-24
SFFSP/GO/D2-012 Нийгмийн даатгалыг бэхжүүлэхтэй холбоотой олон нийтийн сурталчилгааны материал, заавар, гарын авлага, ном хэвлэх Бит Пресс ХХК 24 808 000,00 MNT 2022-01-24
SFFSP/GO/D1-013 Нийгмийн халамжийг бэхжүүлэх хөтөлбөрүүдийн зураг төсөл, үйл ажиллагаатай холбоотой олон нийтийн сурталчилгааны материал, заавар, гарын авлага, ном хэвлэх Бит Пресс ХХК 27 460 000,00 MNT 2022-01-21
SFFSP/GO/D1-012 Нийгмийн халамжийг бэхжүүлэх хөтөлбөрүүдийн зураг төсөл, үйл ажиллагаатай холбоотой олон нийтийн сурталчилгааны материал, заавар, гарын авлага, ном хэвлэх Бит Пресс ХХК 25 500 000,00 MNT 2022-01-18
SFFSP/D1/GO/012 Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн тайлан хэвлэх Бит Пресс ХХК 25 500 000,00 MNT 2022-01-18
SFFSP/GO/A32-003 Мэдээллийн технологийн бараа худалдан авалт Ньюсоник ХХК 38 610 000,00 MNT 2022-01-07