Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/A32-019 Засгийн газрын гадаад зээл тусламжийн мэдээллийн систем (ODAMIS)-д нэмэлт хөгжүүлэлт хийхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 15,954,064.00 MNT 2022.09.01
SFFSP/CS/C4-033 СЗХ-ны албан хаагчдад Англи хэлний сургалт зохион байгуулах зөвлөх компани Ноом Виста ХХК 49,640,000.00 MNT 2022.08.31
SFFSP/A32/GO/004 Компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах Топика ХХК 25,116,000.00 MNT 2022.08.25
SFFSP/CS/C4-032 Ногоон хөгжил концефцийн хүрээнд ногоон санхүүгийн салбарын зах зээлийг хөгжүүлэх бодлогын баримт бичиг, зөвлөмж боловсруулах олон улсын зөвлөх Андре Набимана 26,000.00 USD 2022.08.23
SFFSP/CS/D1-022 Нийгмийн халамжийн багц хуулийн төслүүд болон дагалдах журам, заавар, олон нийтэд сурталчлах контентр боловсруулахад ХНХЯ-нд дэмжлэг үзүүлж ажиллах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 56,978,800.00 MNT 2022.08.22
SFFSP/CS/C5-027 Орон сууцны ипотекийн хөтөлбөрийг урт хугацаанд тогтвортой үргэлжлүүлэх зорилгоор олон улсын сайн туршлагад үндэслэн төрөлжүүлж, зах зээлий зарчимд суурилсан санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 25,640,460.00 төгрөг 2022.08.22
SFFSP/CS/D1-023 Бичгийн болон аман орчуулга хийж гүйцэтгэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 28,489,400.00 MNT 2022.08.20
SFFSP/CS/C5-017 Дотоодын зөвлөх үйлчилгээ: Олон талт, зах зээлд суурилсан тогтвортой ипотекийн санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх Дотоодын зөвлөх 25,640,460.00 төгрөг 2022.08.18