Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/D2-030 Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн бодлогын орчуулга хийж гүйцэтгэх орчуулагч Дотоодын зөвлөх 22 791 520,00 2022-03-01
SFFSP/CS/B12-006 Орон нутгийн төсвийн төлөвлөлтийн одоогийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарилалт, түүний ил тод байдлыг сайжруулахад Сангийн яаманд дэмжлэг үзүүлэх  Дотоодын зөвлөх 59 827 740,00 MNT 2022-02-25
SGM/CS/22-003 Системийн бизнесийн болон функциональ шинжээч, багийн ахлагч дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 85 461 000,00 MNT 2022-02-24
SGM/23/GO/006 Сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Саммит Компьютер Технологи ХХК 409 568 600,00 MNT 2022-02-22
SFFSP/CS/A1-018 Мега төслүүдийн орлогын урсгалыг урьдчилан таамаглах ерөнхий загварыг бий болгох, эдгээр төслүүдийн төсвийн дүн шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ/ Багийн гишүүн/ Дотоодын зөвлөх 21 367 050,00 MNT 2022-02-16
SFFSP/CS/A1-017 Мега төслүүдийн орлогын урсгалыг урьдчилан таамаглах ерөнхий загварыг бий болгох, эдгээр төслүүдийн төсвийн дүн шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 38 460 690,00 MNT 2022-02-16
SFFSP/NC/D1-003 Хосолмол ООТ аргачлалын туршилтад ашиглагдах мэдээллийг цуглуулах мэргэжлийн зөвлөх компани Аудит Боловсролын Төв 39 895 100,00 MNT 2022-02-15
SFFSP/GO/B4-005 Ном хэвлэх Мөнхийн Үсэг ХХК 13 750 000,00 MNT 2022-02-09