Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/B4-019 Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төслийн санхүүжилтийг цахим хэлбэрээр боловсруулахад бэлтгэх зорилгоор архивын баримтыг нэгтгэх, шуурхай олж авахад дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 17 093 640,00 MNT 2022-03-07
SFFSP/CS/D2-030 Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн бодлогын орчуулга хийж гүйцэтгэх орчуулагч Дотоодын зөвлөх 22 791 520,00 2022-03-01
SFFSP/CS/A1-018 Мега төслүүдийн орлогын урсгалыг урьдчилан таамаглах ерөнхий загварыг бий болгох, эдгээр төслүүдийн төсвийн дүн шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ/ Багийн гишүүн/ Дотоодын зөвлөх 21 367 050,00 MNT 2022-02-16
SFFSP/CS/A1-017 Мега төслүүдийн орлогын урсгалыг урьдчилан таамаглах ерөнхий загварыг бий болгох, эдгээр төслүүдийн төсвийн дүн шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 38 460 690,00 MNT 2022-02-16
SFFSP/NC/D1-003 Хосолмол ООТ аргачлалын туршилтад ашиглагдах мэдээллийг цуглуулах мэргэжлийн зөвлөх компани Аудит Боловсролын Төв 39 895 100,00 MNT 2022-02-15
SFFSP/GO/B4-005 Ном хэвлэх Мөнхийн Үсэг ХХК 13 750 000,00 MNT 2022-02-09
SFFSP/CS/A1-016 Мега төслүүдийн орлогын урсгалыг урьдчилан таамаглах ерөнхий загварыг бий болгох, эдгээр төслүүдийн төсвийн дүн шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ/ Багийн гишүүн/ Дотоодын зөвлөх 34 460 690,00 MNT 2022-02-07
SFFSP/CS/B33-007 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн батлах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 81 480 009,00 MNT 2022-01-26