Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/D2-035 Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд актуар үнэлгээ хийх олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулна Петр Томпкинс 50 000,00 USD 2022-09-08
SFFSP/CS/A32-019 Засгийн газрын гадаад зээл тусламжийн мэдээллийн систем (ODAMIS)-д нэмэлт хөгжүүлэлт хийхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 15 954 064,00 MNT 2022-09-01
SFFSP/CS/C4-033 СЗХ-ны албан хаагчдад Англи хэлний сургалт зохион байгуулах зөвлөх компани Ноом Виста ХХК 49 640 000,00 MNT 2022-08-31
SFFSP/A32/GO/004 Компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах Топика ХХК 25 116 000,00 MNT 2022-08-25
SFFSP/CS/C4-032 Ногоон хөгжил концефцийн хүрээнд ногоон санхүүгийн салбарын зах зээлийг хөгжүүлэх бодлогын баримт бичиг, зөвлөмж боловсруулах олон улсын зөвлөх Андре Набимана 26 000,00 USD 2022-08-23
SFFSP/CS/D1-022 Нийгмийн халамжийн багц хуулийн төслүүд болон дагалдах журам, заавар, олон нийтэд сурталчлах контентр боловсруулахад ХНХЯ-нд дэмжлэг үзүүлж ажиллах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 56 978 800,00 MNT 2022-08-22
SFFSP/CS/D1-023 Бичгийн болон аман орчуулга хийж гүйцэтгэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 28 489 400,00 MNT 2022-08-20
SFFSP/CS/C5-017 Дотоодын зөвлөх үйлчилгээ: Олон талт, зах зээлд суурилсан тогтвортой ипотекийн санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх Дотоодын зөвлөх 25 640 460,00 төгрөг 2022-08-18