Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/GO/D2-012 Нийгмийн даатгалыг бэхжүүлэхтэй холбоотой олон нийтийн сурталчилгааны материал, заавар, гарын авлага, ном хэвлэх Бит Пресс ХХК 24 808 000,00 MNT 2022-01-24
SFFSP/GO/D1-013 Нийгмийн халамжийг бэхжүүлэх хөтөлбөрүүдийн зураг төсөл, үйл ажиллагаатай холбоотой олон нийтийн сурталчилгааны материал, заавар, гарын авлага, ном хэвлэх Бит Пресс ХХК 27 460 000,00 MNT 2022-01-21
SFFSP/GO/D1-012 Нийгмийн халамжийг бэхжүүлэх хөтөлбөрүүдийн зураг төсөл, үйл ажиллагаатай холбоотой олон нийтийн сурталчилгааны материал, заавар, гарын авлага, ном хэвлэх Бит Пресс ХХК 25 500 000,00 MNT 2022-01-18
SFFSP/D1/GO/012 Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн тайлан хэвлэх Бит Пресс ХХК 25 500 000,00 MNT 2022-01-18
SFFSP/GO/A32-003 Мэдээллийн технологийн бараа худалдан авалт Ньюсоник ХХК 38 610 000,00 MNT 2022-01-07
SFFSP/B22/CS/023 ТАЦНС-ийн хэрэгжилтэд ахлах функциональ дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 59 251 504,00 MNT 2021-12-28
SGM/12/GO/001 Засгийн газрын өрийн мэдээллийн брошюр хэвлэх Эм Жи Эл Дизайн ХХК 20 200 000,00 MNT 2021-12-20
 SFFSP/GO/D2/011 Нийгмийн даатгалыг бэхжүүлэхтэй холбоотой олон нийтийн сурталчилгааны материал, заавар, гарын авлага, ном хэвлэх Бит Пресс ХХК 11 425 000,00 MNT 2021-12-03