Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/GO/D1-013 Нийгмийн халамжийг бэхжүүлэх хөтөлбөрүүдийн зураг төсөл, үйл ажиллагаатай холбоотой олон нийтийн сурталчилгааны материал, заавар, гарын авлага, ном хэвлэх Бит Пресс ХХК 27,460,000.00 MNT 2022.01.21
SFFSP/GO/D1-012 Нийгмийн халамжийг бэхжүүлэх хөтөлбөрүүдийн зураг төсөл, үйл ажиллагаатай холбоотой олон нийтийн сурталчилгааны материал, заавар, гарын авлага, ном хэвлэх Бит Пресс ХХК 25,500,000.00 MNT 2022.01.18
SFFSP/D1/GO/012 Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн тайлан хэвлэх Бит Пресс ХХК 25,500,000.00 MNT 2022.01.18
SFFSP/GO/A32-003 Мэдээллийн технологийн бараа худалдан авалт Ньюсоник ХХК 38,610,000.00 MNT 2022.01.07
SFFSP/B22/CS/023 ТАЦНС-ийн хэрэгжилтэд ахлах функциональ дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 59,251,504.00 MNT 2021.12.28
SGM/12/GO/001 Засгийн газрын өрийн мэдээллийн брошюр хэвлэх Эм Жи Эл Дизайн ХХК 20,200,000.00 MNT 2021.12.20
 SFFSP/GO/D2/011 Нийгмийн даатгалыг бэхжүүлэхтэй холбоотой олон нийтийн сурталчилгааны материал, заавар, гарын авлага, ном хэвлэх Бит Пресс ХХК 11,425,000.00 MNT 2021.12.03
SFFSP/D1/NC/001 Нийгмийн халамжийн шинэчлэлийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ Монгол ТВ ХХК 24,950,000.00 MNT 2021.11.22