Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/B22/GO/009 УБ хот болон 21 аймгийн орон нутгийн төрийн сангийн ажилтнуудын хэрэгцээнд мэдээллийн технологийн бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах Топика ХХК 83 244 300,00 MNT 2021-10-28
SFFSP/CS/B11 - 009 Боловсролын салбарын санхүүжилтийн шинэчлэлд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 38 463 930,00 MNT 2021-10-25
SFFSP/CS/C1 - 019 Санхүүгийн түрээсийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 20 510 496,00 MNT 2021-10-15
SFFSP/CS/B4-018 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын тухай, бүтээн байгуулалтын тухай холбогдох судалгаа хийж, мэдээллийн сан бүрдүүлэн тайлан/ э-ном боловсруулах зөвлөх компанийн үйлчилгээ Ворлд Плас Дижитал ХХК 78 175 000,00 MNT 2021-10-08
SGMP/23/GO/005 2022 оны төсвийн төслийн эмхэтгэл хэвлүүлэх Эм Жи Эл Дизайн ХХК 7 350 000,00 MNT 2021-10-05
SFFSP/CS/D2-029 Сонгогдсон аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд чанарын менежментийн (ISO 9001: 2015) сургалт зохион байгуулах зөвлөх компани Удирдах урлаг хөгжил ТББ 70 638 832,00 MNT 2021-10-01
SFFSP/CS/C5-016 С5 бүрэлдэхүүн хэсгийн Зохицуулах зөвлөх Дотоодын зөвлөх 17 091 720,00 MNT 2021-09-20
SFFSP/CS/B21-016 Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн оюутнуудын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг тогтоох, улсын секторын нягтлан бодогчдын УСНББОУС-ын мэдлэгийг үнэлэх хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 15 045 729,00 MNT 2021-09-13