Өгөгдлийн сангийн үйл ажиллагааг сайжруулж, нэгдсэн менежментийн тогтолцоог нэвтрүүллээ

2022-11-02

Сангийн яамны Санхүүгийн Мэдээллийн Технологийн хэлтэс нь Засгийн Газрын Санхүүгийн Удирдлагын Мэдээллийн Систем (ЗГСУМС), Төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлангийн E-Report, Аж ахуй нэгжийн тайлангийн E-Balance, Шилэн дансны систем, Төсвийн төлөвлөлтийн систем, Өрийн удирдлагын систем, Төрийн албан хаагчийн цалингийн нэгдсэн систем зэрэг Засгийн газрын чухал шаардлагатай 10 гаруй мэдээллийн системийг хариуцан ажилладаг. Эдгээр системүүдийн аюулгүй байдал, өгөгдлийн сангийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах нь технологи хурдтай хувьсан шинэчлэгдсээр байгаа өнөө үед цаг хугацаа, хүний нөөц, технологийн инновац зэрэг олон хүчин зүйлс шаардсан ажил бөгөөд дан ганц улсын төсвийн хөрөнгөөр шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй байдаг. Иймд Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл болон Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Сангийн яамны системүүдийн өгөгдлийн сангийн найдвартай ажиллагааг хангах, сайжруулах, нэгдсэн менежментийн тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

Уг төслийн хүрээнд дараах үндсэн ажлуудыг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

  • Өгөгдлийн санг тохируулах, оновчтой зохион байгуулалттай болгох, ачаалал өгч буй өгөгдлийн сангийн командуудыг илрүүлж тодорхойлох зэрэг системүүдийн ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн цогц бичиг баримтыг боловсруулан зөвлөгөө өгч, дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. 
  • Системүүдийн хэвийн тасалдалгүй ажиллагааг хангах үүднээс өгөгдлийн сангийн Oracle Enterprise Manager Cloud Control нэгдсэн хяналтын системийг нэвтрүүлсэн. Уг шийдэл нь Сангийн яамны Дата төвд байршиж буй бүхий л өгөгдлийн сангийн үзүүлэлт болон нөөцөд нэгдсэн цонхноос хяналт тавьж ажиллах боломжтой болсон. 
  • Мониторингийн ханын дэлгэцүүд, албан ёсны эрх бүхий программ хангамж зэргийг нэвтрүүлэх замаар аливаа эрсдэлээс сэргийлэн, системүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг 24/7 горимоор ханган ажиллах нөхцөл бүрдлээ. 
  • Мөн өгөгдлийн сангийн автомат нөөцлөлтийг хэрэгжүүлэн гамшгийн үеийн нөхөн сэргээлтийг хурдан шуурхай хийх боломжоор хангасан. Энэ нь дата төвийн үндсэн өгөгдөл хадгалах серверт асуудал үүсэхэд нөөц серверүүдээс мэдээллийг сэргээх боломжийг бүрдүүлж байна. 
  • Систем хооронд мэдээлэл солилцох Дундын сервис платформд зориулж үндсэн системүүдийн бодит цагийн горимын өгөгдлийн сангийн хуулбаруудыг (Data guard) үүсгэсэн ба энэ шийдэл нь үндсэн системүүдэд ачаалал өгөхгүйгээр мэдээлэл дамжуулах мөн өгөгдөл нөөцлөх давуу талтай.
  • Сангийн яамны систем, өгөгдлийн сан хариуцсан мэргэжилтнүүдийг сургалтад хамруулж Оракл өгөгдлийн сангийн удирдлага, хяналт мониторингийг цаг алдалгүй, найдвартай авч явах ур чадварыг сайжрууллаа.

Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд хийгдсэн дээрх ажлуудын үр дүнд Сангийн яамны мэдээллийн системүүдийн найдвартай, хэвийн ажиллагаа ихээхэн сайжирч байна. Жишээлбэл тайлант үеүд болон ачаалал ихтэй өдрүүдэд өгөгдлийн сантай холбоотойгоор систем доголдох, үүнээс үүдэн Төрийн сангийн төлбөр тооцоо, тайлан хоцрох асуудлууд байдал багассан. Мөн цахилгааны болон бусад техник хангамжийн саатлаас үүдэн өгөгдлийн санд алдаа гарсан үед системийг өгөгдлийн алдагдалгүй, түргэн шуурхай эргэн хэвийн ажиллагаанд оруулах түвшин сайжирсан зэргээс төслийн үр дүн харагдаж байна.


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
МОНГОЛ УЛСАД АККРУЭЛ СУУРЬТ УСНББОУС-ЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОН ДАНСНЫ НЭГДСЭН ЖАГСААЛТЫН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛААД БАЙНА

2022-11-30

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд Монгол Улсад аккруэл суурьт Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт (УСНББОУС)-ыг нэвтрүүлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, эдийн засгийн шинэчилсэн ангилал болон дансны нэгдсэн жагсаалтын төслийг боловсруулаад байна. 

Хуримтлалын нэгдсэн сангийн тогтолцоог Монгол улсад хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна

2022-11-22

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн техник туслалцааны хүрээнд ХНХЯ болон Сингапурын хамтын ажиллагааны гэрээг байгуулж, үйл ажиллагааг албан ёсоор эхлүүлэв. 

СЗХ-НЫ ТӨЛӨӨЛӨЛ ОЛОН УЛСЫН ДААТГАЛЫН ЗОХИЦУУЛАГЧДЫН ХОЛБООНЫ ХУРАЛД ОРОЛЦЛОО

2022-11-16

Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөлөгчид Чили улсын Сантиаго хотноо болсон Олон улсын даатгалын зохицуулагчдын холбооны 29 дэх удаагийн жилийн тайлангийн хуралд оролцлоо.

Өгөгдлийн сангийн үйл ажиллагааг сайжруулж, нэгдсэн менежментийн тогтолцоог нэвтрүүллээ

2022-11-02

Сангийн яамны Санхүүгийн Мэдээллийн Технологийн хэлтэс нь Засгийн Газрын Санхүүгийн Удирдлагын Мэдээллийн Систем (ЗГСУМС), Төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлангийн E-Report, Аж ахуй нэгжийн тайлангийн E-Balance, Шилэн дансны систем, Төсвийн төлөвлөлтийн систем, Өрийн удирдлагын систем, Төрийн албан хаагчийн цалингийн нэгдсэн систем зэрэг Засгийн газрын чухал шаардлагатай 10 гаруй мэдээллийн системийг хариуцан ажилладаг. Эдгээр системүүдийн аюулгүй байдал, өгөгдлийн сангийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах нь технологи хурдтай хувьсан шинэчлэгдсээр байгаа өнөө үед цаг хугацаа, хүний нөөц, технологийн инновац зэрэг олон хүчин зүйлс шаардсан ажил бөгөөд дан ганц улсын төсвийн хөрөнгөөр шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй байдаг. Иймд Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл болон Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Сангийн яамны системүүдийн өгөгдлийн сангийн найдвартай ажиллагааг хангах, сайжруулах, нэгдсэн менежментийн тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО “ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ОЛОН ТАЛТ САНАМЖ БИЧИГ”-Т НЭГДЛЭЭ.

2022-10-26

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан Монгол Улсыг төлөөлөн оролцлоо. 

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын зуучлалын тухай хууль болон Жолоочийн даатгалын тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг

2022-10-18

         Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, Санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Сангийн яам, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо/СЗХ/, Монголын Даатгалын Холбоотой хамтран Даатгалын тухай хууль, Даатгалын зуучлалын тухай хууль болон Жолоочийн даатгалын тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ болон ЗГ-ын холбогдох бодлого, төлөвлөлтөд заагдсаны дагуу Даатгалын салбарын эрх зүйн шинэчлэлтийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд хамтарсан ажлын хэсгээс бэлтгэсэн хуулийн төслийг  2022 оны 06 дугаар сард Сангийн яамны цахим хуудсанд байршуулснаар олон нийтийн хэлэлцүүлгийг цахим хэлбэрээр явуулж мэргэжлийн холбоод, салбарын оролцогчид, хувь хүмүүсээс ирүүлсэн 277 саналыг тухайн хуулиуд болон дагалдах хуулийн төслүүдэд тусган дараагийн шатны хэлэлцүүлгүүдэд бэлтгэн боловсруулсан.

Бусад мэдээ »