ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

Тус уулзалтаар Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн гишүүн улс орнууд болох Беларусь, Энэтхэг, Казахстан, БНХАУ, Кыргызстан, ОХУ, Тажикстан, Туркменистан, Узбекистан Улс болон ажиглагч олон улсын байгууллага, улс орны төлөөллүүд оролцлоо.

Монгол Улс Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн ажиглагч улсаар 2012 онд элссэн бөгөөд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр гаргасан ахиц дэвшлийнхээ талаар Чуулга уулзалтаар жил бүр тайлагнаж хамтран ажилладаг.

Өнгөрсөн Чуулга уулзалтаас хойших хугацаанд Монгол Улсын зүгээс үйл ажиллагааны тайлан, техник туслалцааны санал, үнэлгээний аргачлалд санал өгснөөс гадна бусад шаардлагатай тайлбар, мэдээллийг хүргүүлсэн. Үүнээс гадна Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс зохион байгуулдаг цахим сургалт, семинар, конференцид холбогдох байгууллагуудын албан тушаалтнуудыг өргөнөөр хамруулаад байна.

 

Монголбанк, Санхүүгийн мэдээллийн алба болон Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудын нийт 6 төлөөлөл идэвхтэй оролцож, ажиллаад ирлээ. Үүнд:

1. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын төлөөл;

2. Хил хамгаалах ерөнхий газрын төлөөлөл;

3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын төлөөлөл;

4. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын төлөөлөл;

5. Монголбанкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албаны төлөөлөл.

Монгол Улсаас Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн Чуулга уулзалтын оролцогчидтой мэдээлэл солилцож, улс орнуудын сайн туршлага судлах байдлаар хамтын ажиллагааг сайжруулснаар Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэхэд эергээр нөлөөлнө.

Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн Техник туслалцаа, Харилцан үнэлгээ, Хууль эрх зүйн асуудал, Типологи зэрэг ажлын хэсгийн хурал, уулзалтуудыг хаалттай болон нээлттэй хэлбэрээр зохион байгууллаа. Уг хурал, уулзалтын хүрээнд 2021 оны 11 дүгээр сарын 11-18-ны өдрүүдэд болсон 35 дахь удаагийн Чуулга уулзалтаас хойших хугацаанд ажлын хэсгүүдийн авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх дэлгэрэнгүй тайланг танилцууллаа.

Мөн 2022 оны 6 дугаар сарын 01-02-ны өдрүүдэд болсон 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалтын үндсэн хуралдаанаар Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс гишүүн улс орнуудын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоотой холбоотой харилцан үнэлгээ, явцын үнэлгээ, техник туслалцааны төсөл, хууль, эрх зүйн баримт бичиг, типологи, сайн туршлага, төсөв, санхүүжилт зэрэг асуудлуудыг ярилцав.

Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн Ажлын албанаас Евро-Азийн бүс нутгийн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг тодорхойлох, удирдах, бууруулах ажилд ажиглагч улс орнууд болон олон улсын байгууллагуудын үзүүлж буй хувь нэмэр, оролцоог өндрөөр үнэлэв. 

Уулзалтын төгсгөлд дараагийн Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 37 дахь удаагийн Чуулга уулзалтыг Тажикистан Улсын Душанбе хотод зохион байгуулахаар шийдвэрлэлээ.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »