Purchase of Pod Booth Sofa with the acoustic solutions partition wall
Урилгын дугаар: D1/GO/008
Захиалагч: Сангийн яам
Зарын төрөл: Бараа
Зарласан огноо: 2020-12-25
Дуусах огноо: 2021-01-04 17:00:00  

Зарын урилга

Үнийн санал авах урилга

Д2 дэд бүрэлдэхүүн хэсэг, Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл

Сонирхсон тендерт оролцогчдод:

1. Таныг Хавсралт 1-д жагсаасан Бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

2. Та Хавсралт 1 болон Хавсралт 2-ыг тодорхой бөглөх шаардлагатай ба, Хавсралт 2-ын хүснэгтийн баруун баганад зохих техникийн шаардлагын дагуу тохирох мэдээллийг оруулах ёстой. Үнийн саналыг бараа тус бүрээр үнэлэх ба техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан бөгөөд хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн саналыг шалгаруулна.

3. Үнийн саналаа өгөгдсөн загварын дагуу бэлтгэн дараах хаягаар ирүүлнэ үү:

Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Нэгдсэн Үндэстний гудамж, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, 8/2-р байр, 2-р давхар, 205тоот өрөө, худалдан авалтын мэргэжилтэн Г.Ариунаа, И-мэйл: procurement@sffs.mn 

4. Санал болгож буй барааныхаа үнийн саналыг тухайн барааны техникийн болон хэрэглэгчийн гарын авлага, танилцуулга, бусад холбогдох зураг мэдээлэл бүхий хэвлэмэл материал (каталог)-ын хамт, компанийнхаа нэр, хаягтай хавсарган ирүүлнэ.

5. Үнийн саналыг хүлээж авах эцсийн хугацаа 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 17:00 цаг болно. (Улаанбаатарын цаг).

6. Үнийн санал бүхий материалаа цахим хэлбэрээр, шуудан, эсвэл өөрийн биеэр хүргэж болно. Ирүүлсэн саналыг Дэлхийн Банкны 2016 оны 7-р сард батлагдсан Худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу үнэлнэ.

7. Та үнийн саналаа дараах зааврын дагуу ирүүлэх ёстой бөгөөд Хавсралт 1 дэх нийлүүлэх нөхцөлд гарын үсгээ зурж баталгаажуулсан байх ёстой.

a) ҮНЭ: Үнийг зөвхөн Монгол төгрөгөөр ирүүлэх ба, үүнд хүргэлтийн зардал, суурилуулалтын зардал, орон нутгийн бусад татвар хураамжийг Хавсралт 1-д заасны дагуу оруулан тооцсон байна.

b) САНАЛЫН ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА: Таны үнийн санал нь дээр дурдсан 5-р зүйлд заасан санал хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх ёстой.

8. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: Г.Ариунаа, Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Утас: 70120582;

9. Тодруулга: Үнийн санал ирүүлэхтэй холбоотой аливаа тодруулгыг бичгээр ирүүлэх ба эцсийн хугацаанаас хуанлийн 7 хоногийн өмнө дээрх хаягаар ирүүлэх ёстой. Захиалагч нь тодруулга хүссэн аливаа хүсэлтэд дээр дурдсан үнийн санал ирүүлэх эцсийн хугацаанаас өмнө бичгээр хариу өгнө. 

Холбоо барих

70120582

Хавсралт

1. Annex 1 & 2

СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР
13/CS/001 Татварын суурийг багасгах, ашиг шилжүүлэхийн эсрэг (BEPS) дүрмийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-02-04 17:00:00   Зарласан огноо: 2021-01-21

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


23/CS/015 Шилэн дансны тухай хууль, тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-02-04 17:00:00   Зарласан огноо: 2021-01-21

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


D1/CS/038 Ядуу иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжих зорилгоор "Ultra-Poor Graduation Model" шинэчилсэн загварын гарын авлага боловсруулах зөвлөх компани сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-01-18 17:00:00   Зарласан огноо: 2021-01-04

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


C4/GO/004 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн актын эмхэтгэл хэвлэх

Дуусах огноо: 2021-01-07 17:00:00   Зарласан огноо: 2020-12-28

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Бараа


D1/GO/008 Purchase of Pod Booth Sofa with the acoustic solutions partition wall

Дуусах огноо: 2021-01-04 17:00:00   Зарласан огноо: 2020-12-25

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа


D2/GO/007 Харааны бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн даатгалын хөнгөлөлт, тусламжийн талаарх мэдээлийн товихмолыг брайл үсгээр хэвлэх болон дижитал аудио хэлбэрт хөрвүүлэх

Дуусах огноо: 2021-01-04 17:00:00   Зарласан огноо: 2020-12-25

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа


Бусад зар »