А.Алтангэрэл, Нийгмийн хамгааллын судалгаа, өрхийн амьжиргааны төвшин тогтоох аргачлал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ХНХЯ, БТГ-ын Мэдээллийн технологийн статистикийн хэлтэс

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Дэлхийн Банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн санхүүжилтээр нийгмийн хамгааллын салбарын ажилчдыг чадавхижуулах зорилгоор мэргэжлийн англи хэлний түвшин ахиулах сургалтад хамруулсан. Энэхүү сургалтад хамрагдсандаа би маш их баяртай байна.  

Дэлгэрэнгүй »


Ц.Эрдэнэтуяа, МНБ, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ахлах мэргэжилтэн

Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газраас зохион байгуулсан “Монгол Улсад аккруэл суурьт УСНББОУС-ыг нэвтрүүлэх дунд хугацааны  стратеги төлөвлөгөө, эдийн засгийн шинэчилсэн ангилал болон дансны нэгдсэн жагсаалтын төсөл”-ийн хэлэлцүүлэгт санхүүгийн салбарын томоохон төлөөллийн нэг нийгмийн даатгалын санг төлөөлөн оролцсондоо баяртай байна.

Дэлгэрэнгүй »


М.Цэрэннамид, Сангийн яамны Төрийн захиргааны, удирдлагын газрын Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд Сангийн яам нь Оффис 365 системийг нэвтрүүлж, дотоод үйл ажиллагаа, албан бичгийн боловсруулалт, хяналтыг цахим орчинд шилжүүлээд байна. Уг системийг Sharepoint, Power Automate, PowerApps зэрэг технологийг ашиглан хөгжүүлсэн бөгөөд цаашид уг системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, сайжруулалт, хөгжүүлэлт хийхэд дээрх технологиудын талаарх мэдлэг, туршлага шаардлагатай.

Дэлгэрэнгүй »


Г.Мөнхтүвшин, Референт, Үнэт цаасны газар, Санхүүгийн зохицуулах хороо

Үнэт цаасны зах зээлийн хууль эрх зүйн орчныг олон улсын стандартад нийцүүлэх, хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татах, чанартай бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлж, арилжаалдаг байх үр ашигтай дэд бүтцийн системийг  бүрдүүлэх замаар шударга, ил тод, нээлттэй өрсөлдөөн бүхий үр ашигтай зах зээлийг бий болгох нь гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдын үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулах сонирхлыг нэмэгдүүлэх, үнэт цаасны арилжааны хэмжээ өсөхөд эерэг нөлөө үзүүлдэг билээ. 

Дэлгэрэнгүй »


Э.Энхчимэг, Сангийн яамны Төрийн захиргааны, удирдлагын газрын Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтсийн мэргэжилтэн:

Аливаа төрийн байгууллагад албан бичиг солилцоо, албан бичиг боловсруулалт нь хамгийн чухал, өдөр тутмын үйл ажиллагаануудын нэг юм. Сангийн яаманд 7 хоногт дунджаар 700-1000 албан бичиг бусад байгууллага, иргэдээс ирдэг бол Сангийн яамнаас мөн тооны албан бичгийг боловсруулан илгээж байна.

Дэлгэрэнгүй »


Н.Наранцацралт, Макро эдийн засгийн бодлогын газрын мэргэжилтэн

Монгол Улс “Алсын хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлогод дэвшүүлсэн зорилтууддаа хүрэхийн тулд эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангаж, хөгжлийг хязгаарлагч суурь асуудлуудыг яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа билээ. Энэ хүрээнд Засгийн газар Шинэ сэргэлтийн бодлогыг Улсын Их Хурлаар батлуулж, хилийн боомт, эрчим хүч, аж үйлдвэржилт, төрийн бүтээмж, ногоон хөгжил, орон нутгийг хөгжүүлэх 94 төслийг 10 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 

Дэлгэрэнгүй »


М.Мөнхжавхлан, референт, Мэдээллийн технологийн хэлтэс

Дэлхийд бүх салбарын үйлчилгээ цахим хэлбэрт шилжиж, санхүүгийн салбарт технологийн дэвшил, инновацын шийдэл болох хиймэл оюун ухаан, блокчейн, их өгөгдөл, үүлэн технологи дээр суурилан хөгжүүлсэн процесс, программ хангамж,  мэдээллийн систем нэвтэрч байна.  

Дэлгэрэнгүй »


М.Мянганбуу, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын дэд дарга

Дэлхийн банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам цахим системд суурилсан дотоод хяналт, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны системийг хөдөлмөр, халамж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээнд нэвтрүүлж байна. Сэтгэл ханамжийн үнэлгээний систем суулгаж, ашиглах зааврын талаарх сургалтыг танхим болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, үйлчилгээний ажилчдад, зориулсан гарын авлага бэлтгэж, системийг бүрэн нэвтрүүллээ.  Энэхүү ажил нь тус салбараар үйлчлүүлж байгаа иргэдийн сэтгэл ханамжийг үнэлэх, үйлчилгээгээ сайжруулах, улмаар ажлын гүйцэтгэл, дотоод хяналтыг сайжруулахад шинэлэг ажил болсон бөгөөд цаашид удирдлагын менежментийн чанарын стандартыг нэвтрүүлэх нэг нөхцөлийг хангаж байгаа тул бидний зүгээс талархалтай байна. 

Дэлгэрэнгүй »


Д.Оюунбилэг, , Сангийн яамны Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтсийн мэргэжилтэнСангийн яамны Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтсийн мэргэжилтэн:

Сүүлийн жилүүдэд мэдээллийн систем хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, мэдээллийн нэгдмэл байдлыг хангах, мэдээлэл солилцоог автоматжуулах нь хамгийн чухал, тулгамдсан асуудлууд болоод байна. 

Дэлгэрэнгүй »


Д.Чинзориг, Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ-ын дарга

Малын тоо толгойн албан татвар тогтооход малчдынхаа гаргасан санал санаачилгад тулгуурладаг. Үүнийг авч үзэх нь ойлгомжтой. Сум, орон нутгаас татвар хураалтыг бүрэн хийх тал дээр иргэдтэй хамтрах, сурталчлах ажил хийдэг. 

Дэлгэрэнгүй »


Монгол улс, Улаанбаатар-15160, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Нэгдсэн Үндэстний гудамж 8/2, 205 тоот
+976-70120582
training@sffs.mn