Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/B12-006 Орон нутгийн төсвийн төлөвлөлтийн одоогийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарилалт, түүний ил тод байдлыг сайжруулахад Сангийн яаманд дэмжлэг үзүүлэх  Дотоодын зөвлөх 59,827,740.00 MNT 2022.02.25
SGM/CS/22-003 Системийн бизнесийн болон функциональ шинжээч, багийн ахлагч дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 85,461,000.00 MNT 2022.02.24
SGM/23/GO/006 Сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Саммит Компьютер Технологи ХХК 409,568,600.00 MNT 2022.02.22
SFFSP/CS/A1-018 Мега төслүүдийн орлогын урсгалыг урьдчилан таамаглах ерөнхий загварыг бий болгох, эдгээр төслүүдийн төсвийн дүн шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ/ Багийн гишүүн/ Дотоодын зөвлөх 21,367,050.00 MNT 2022.02.16
SFFSP/CS/A1-017 Мега төслүүдийн орлогын урсгалыг урьдчилан таамаглах ерөнхий загварыг бий болгох, эдгээр төслүүдийн төсвийн дүн шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 38,460,690.00 MNT 2022.02.16
SFFSP/NC/D1-003 Хосолмол ООТ аргачлалын туршилтад ашиглагдах мэдээллийг цуглуулах мэргэжлийн зөвлөх компани Аудит Боловсролын Төв 39,895,100.00 MNT 2022.02.15
SFFSP/GO/B4-005 Ном хэвлэх Мөнхийн Үсэг ХХК 13,750,000.00 MNT 2022.02.09
SFFSP/CS/A1-016 Мега төслүүдийн орлогын урсгалыг урьдчилан таамаглах ерөнхий загварыг бий болгох, эдгээр төслүүдийн төсвийн дүн шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ/ Багийн гишүүн/ Дотоодын зөвлөх 34,460,690.00 MNT 2022.02.07