МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО “КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛАА

2022.04.27

Санхүүгийн зохицуулах хороо (СЗХ) нь Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд "Компанийн засаглалын кодекс"-ийг 2022 оны 3 дугаар сард шинэчлэн баталсан. 

САНХҮҮГИЙН САЛБАР, ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ

2022.04.20

Монгол Улсад 1990 онд анх шинээр үүссэн хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил сүүлийн жилүүдэд огцом хурдацтай явагдаж буй бөгөөд үүнийг дагаад зөв зохистой хууль, эрх зүйн орчин болон төрийн бодлого, зохицуулалтыг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлж байхыг шаардаж байна.

ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

2022.04.13

Xөгжлийн томоохон төслүүдийг хувийн хэвшлийн оролцоо, хөрөнгө оруулалтад тулгуурлан хэрхэн урт хугацаанд тогтвортой хэрэгжүүлэх асуудал чухал бөгөөд үүнд төрийн зүгээс авах арга хэмжээ, бодлого болон хувийн хэвшлийн идэвх санаачлага, урт хугацааны түншлэлийн нэн тэргүүнд тавигдаж байна. 

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ЗҮҮН АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУД ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР АЛМА КАНАНИ ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТТЭЙ ТАНИЛЦАВ

2022.04.05

Дэлхийн банкны Зүүн Ази, Номхон далайн орнууд хариуцсан Менежер Алма Канани 2022 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдөр Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнуудтай уулзаж төслийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. 

ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙГ ШИНЭЧЛЭХ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

2022.03.30

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банкны “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”, Европын холбооны “Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ зорилгоор Шилэн дансны хууль эрхзүйн орчныг сайжруулах, Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд шинэчлэлт хийхээр зорилт тавин ажиллаж байна. 

ЦАЛИНГИЙН ГҮЙЛГЭЭГ ЦАХИМААР ИЛГЭЭДЭГ БОЛЛОО

2022.03.23

Сангийн яам Төрийн сангийн төлбөр тооцоог цахимжуулах ажлын хүрээнд төсвийн байгууллагууд Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системээс цалингийн гүйлгээг цахимаар баталгаажуулан илгээж эхэллээ.

ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧ НАРЫГ ДЭМЖИЖ АЖИЛЛАНА

2022.03.16

Цар тахлын үеийн эдийн засгийг эрчимжүүлэх “Шинэ сэргэлтийн бодлого” батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төрийн худалдан авах ажиллагаанд иргэн, аж ахуйн нэгжийн оролцох харилцааг хялбаршуулж зардлыг бууруулах, жижиг, дунд үйлдвэрийн бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломжийг нэмэгдүүлэх, захиалагчийн шийдвэр гаргах, гэрээ байгуулах үе шат, хугацааг хэрэгжихэд ойлгомжтой болгох чиглэлээр Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулаад байна.

ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2022.03.14

Дэлхийн банкны Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл болон Европын холбооны Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төслүүдийн хэрэгжилтийн явцыг хэлэлцэх уулзалтыг Зохицуулагч зөвлөхүүд болон хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын ажлын хэсгийн гишүүдийг хамруулан 2022 оны 3-р сарын 11-ний өдөр зохион байгуулав. 


НИЙТ ЗАР

Нийт

353
зар байна

Replica Watches

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР