МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАЛИНГИЙН ГҮЙЛГЭЭГ ЦАХИМААР ИЛГЭЭДЭГ БОЛЛОО

2022-03-23

Сангийн яам Төрийн сангийн төлбөр тооцоог цахимжуулах ажлын хүрээнд төсвийн байгууллагууд Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системээс цалингийн гүйлгээг цахимаар баталгаажуулан илгээж эхэллээ.

ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧ НАРЫГ ДЭМЖИЖ АЖИЛЛАНА

2022-03-16

Цар тахлын үеийн эдийн засгийг эрчимжүүлэх “Шинэ сэргэлтийн бодлого” батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төрийн худалдан авах ажиллагаанд иргэн, аж ахуйн нэгжийн оролцох харилцааг хялбаршуулж зардлыг бууруулах, жижиг, дунд үйлдвэрийн бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломжийг нэмэгдүүлэх, захиалагчийн шийдвэр гаргах, гэрээ байгуулах үе шат, хугацааг хэрэгжихэд ойлгомжтой болгох чиглэлээр Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулаад байна.

ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2022-03-14

Дэлхийн банкны Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл болон Европын холбооны Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төслүүдийн хэрэгжилтийн явцыг хэлэлцэх уулзалтыг Зохицуулагч зөвлөхүүд болон хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын ажлын хэсгийн гишүүдийг хамруулан 2022 оны 3-р сарын 11-ний өдөр зохион байгуулав. 

“ИРЭЭДҮЙГЭЭ ТӨСӨВЛӨ” АЯНЫГ ЭХЛҮҮЛЭН, ИРГЭДЭД ТӨСВИЙН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТЫГ ХҮРГЭХЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2022-03-09

Европын Холбоо, Дэлхийн Банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн Яам Unread Media компанитай хамтран “Ирээдүйгээ төсөвлө” аяныг эхлүүлэн ажиллаж байна. Монгол Улсад төсвийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг бэхжүүлэхийн тулд Засгийн Газрын авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг дэмжих нь энэхүү аяны нэн тэргүүний зорилго билээ. Уг аянаар дамжуулж олон нийтэд төсвийн тухай энгийн ойлголтоос эхлээд Монгол Улсын төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үйл явцад хэрхэн оролцож болох тухай чухал мэдээллүүдийг төрөл бүрийн контент, эвент арга хэмжээгээр дамжуулан хүргэх юм.

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ, ЗАРЛАГЫН УДИРДЛАГЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХАД ЧИГЛЭСЭН ТЕХНИК ТУСЛАЛЦАА ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

2022-03-02

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх чиглэлээр Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлж буй стратеги, шинэчлэлийг дэмжих, хувь нэмэр оруулах зорилгоор Сангийн Яам, Дэлхийн банктай хамтран ТСТББ Төслийг 2017 оноос хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд (i) макро төсвийн удирдлага, (ii) төсвийн санхүүгийн удирдлага, (iii) санхүүгийн болон (iv) нийгмийн хамгааллын салбарт нэн шаардлагатай техникийн туслалцааг үзүүлэх замаар 

ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СИСТЕМИЙГ АШИГЛАЛТАД НЭВТРҮҮЛЭВ

2022-02-23

Монгол Улсын Сангийн яам Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төрийн сангийн төлбөр тооцооны үйл ажиллагааг цахимжуулах, хөгжлийн шинэ шатанд гаргах санаачилгуудыг дэмжин ажиллаж байна.

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТНУУДЫН МЭРГЭЖЛИЙН МЭДЛЭГ, ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН НЯГТЛАН БОДОГЧДЫН СТАНДАРТЫН МЭДЛЭГТ ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

2021-12-15

Монгол Улсын Сангийн яам Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтний чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. 

ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛТАЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАНИЛЦААРАЙ

2021-12-08

Монгол улсын Сангийн яам, Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн туслалцаатайгаар “Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам”-ыг боловсруулан Сангийн сайдын 2019 оны 132 дугаар тушаалаар батлуулан, худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д өөрчлөлт оруулан журмыг хэрэгжүүлж байна.


НИЙТ ЗАР

Нийт

309
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР