ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЦАЛИНГИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ БУСАД САНХҮҮГИЙН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМҮҮДТЭЙ АМЖИЛТТАЙ ХОЛБОГДЛОО

2021-04-28

Сангийн яам Дэлхийн банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төсвийн байгууллагуудын орон тоо, цалин хөлсний төлөвлөлт, зардлын хуваарилалтад хяналт тавих зорилгоор Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем (ТАЦНС)-ийг хөгжүүлж, нэвтрүүлээд байна.

ТАЦНС нь ТАЗ-ийн ХННС-ийн төрийн албан хаагчдын орон тоо, бүтэц, цалин хөлсний дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тулгуурлан цалин хөлсийг тооцоолж, Монголбанкны банк хоорондын багцын гүйлгээний системд албан хаагчдын цалингийн мэдээллийг, төсвийн байгууллагуудын санхүүгийн программд цалин хөлсний журнал бичилтийг, цахим татварын системд төсвийн байгууллагын Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын тайланг  веб-сервис холболтоор дамжуулдаг бөгөөд ТАЦНС-ээр 2021 оны I улиралд төсвийн 4133 байгууллагын 382.2 тэрбум төгрөгийн цалин хөлсийг тооцоолж, олгоод байна.

Цалин хөлсний нягтлан бодогчдод “ТАЦНС-ээс санхүүгийн CTSystems программд цалин хөлсний журнал бичилтийг хэрхэн дамжуулах”, “ТАЦНС-ээс гүйлгээ хэрхэн илгээх”, “Цалингийн загвар ба төрлүүд”, “Төсөв, кодын блок тохируулах”, “Тайлан цэс ба төрлүүд”, “Үндсэн мэдээлэл цэс болон гарын авлага хэрхэн ашиглах”, “Хүний нөөцийн системийн бүртгэл” сэдвээр цахим сургалтуудыг 2021 оны 2, 3 саруудад зохион байгуулж, сургалтыг фейсбүүк лайваар үзүүлж, бичлэгийг Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийн пэйж группт байршуулснаар 2021 оны 4-р сарын 20-ны байдлаар давхардсан тоогоор 6300 гаруй нягтлан бодогчид үзэж танилцсан байна.

2021 оны 3 сард орсон хувь хүний орлогын албан татварын мэдээний аргачлалын шинэчлэлийг ТАЦНС-д тусган, татварын тайланг татварын цахим систем (e-tax.mta.mn)-д веб-сервис холболтоор илгээж хялбаршуулсан нь нягтлан бодогчдын талархлыг хүлээсэн арга хэмжээ боллоо. Ингэснээр тус системийг татварын цахим системд холбохоос өмнө гүйцэтгэдэг байсан 4 үйлдэл тухайлбал Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын мэдээ /XM_11(1); ХМ11(2)/ тайлан мэдээг бэлтгэх, (ii) цахим татварын системд эксел файл импортлох эсвэл гараар шивэх үйлдлүүдийг хийх шаардлагагүй болсноор цаг хугацааг хэмнэн, ажлыг бүтээмжийг нэмэгдүүлэх боломж бүрдсэн юм.

Түүнчлэн системээс Си Ти Эс ХХК, Гүүксофт ХХК, Ординат ХХК, Санхүүгийн тооцоолох групп ХХК-ын санхүүгийн программд цалин хөлсний журнал бичилтийг веб-сервис холболтоор дамжуулдаг болсноор нягтлан бодогчид цалин хөлсний тооцооллыг 2 программд давхар гүйцэтгэх шаардлага үүсээд байсныг зогсоосон нь нягтлан бодогчдыг ажлын ачааллыг бууруулсан.


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »