ЗГСУМС-ИЙН ВЕБ СЕРВИС НЭВТРҮҮЛЖ ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМ БОЛГОХ НЬ

2021-02-03

Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн гол зорилтуудын нэг нь “Засгийн газрын санхүү удирдлагын мэдээллийн систем (ЗГСУМС)-ийн төсвийн хяналт тайлагналыг сайжруулах замаар төсвийн иж бүрэн, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх” явдал юм. Сангийн яам нь Канадын Фрийбаланс компанийн хөгжүүлсэн ЗГСУМС системийг 2005 оноос эхлэн улс орон даяар төсвийн гүйцэтгэлийг хангах, төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд тасралтгүй хэрэглэж байгаа бөгөөд 2018 онд системийн веб суурьтай шинэчилсэн хувилбарыг үе шаттай нэвтрүүлсэн.

Дээрх зорилтын хүрээнд Сангийн яам ЗГСУМС хөгжүүлэгч Фрийбаланс компанитай нэмэлт гэрээ байгуулж, тус гэрээнд ЗГСУМС-д тодорхой параметр бүхий өгөгдөл (орлогын ваучер, зардлын ваучер, журнал ваучер, амлалт, үүргийн бүртгэл)-ийг бусад систем хооронд мэдээлэл солилцох байдлаар бүртгэн оруулах боломж бүхий цогц веб сервисийн хөгжүүлэлтийг хийлгэхээр тусгасан. 

Сангийн яамны Төрийн сангийн газар, систем хөгжүүлэгч нарын хамтарсан ажлын хэсэг КОВИД-19 цар тахлын улмаас ажлын даалгаврыг 100% алсын зайнаас гүйцэтгэж, дараах үр дүнд хүрлээ.

  • Системийн шинжилгээ хийж ажлын урсгал, дэлгэрэнгүй параметрүүдийг тохируулав;
  • Веб сервисийн шаардлага (System requirement specification) болон Туршилт хийх (User Acceptance Testing) техникийн баримт бичгийг боловсруулсан;
  • Системийн баримт бичгийн дагуу нарийвчилсан болон хэрэглэгчийн туршилтыг зохион байгуулсан.;
  • Төрийн сангийн газрын систем администратор, удирдлагын хэрэглэгч нарыг сургалтад хамруулав;
  • Веб сервис бүхий ЗГСУМС-ийн шинэ хувилбарыг суурилуулах, системийн шинэ өргөтгөлүүдийг хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд шаардлагатай техникийн бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Цогц веб сервис бүхий ЗГСУМС-ийн шинэчилсэн хувилбарыг 2021 оны 2 дугаар сараас ашиглалтад нэвтрүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд төсөв санхүүгийн удирдлагын үндсэн систем болохын хувьд ЗГСУМС-ийн веб сервисийг нэвтрүүлснээр төрийн сангийн гар ажиллагаатай үйл ажиллагааг автоматжуулах, төсөв санхүүгийн удирдлагын бусад системүүдтэй үр ашигтай холбох замаар төрийн сангийн үйл ажиллагаанд цахим шинэчлэлтийг хийх зэрэг чухал үр нөлөөтэй юм. Түүнчлэн:

  • Системийн ажлын урсгалыг автоматжуулах замаар ЗГСУМС-ийн гүйцэтгэл ба үйл ажиллагааг үлэмж сайжрах; 
  • Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем, Смарт пэймэнт систем, Төсвийн хөрөнгө оруулалтын систем зэрэг бусад системүүдтэй түргэн шуурхай мэдээлэл солилцож, системийн интеграци хийх боломж нэмэгдэх;
  • Системийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, ил тод байдлыг сайжруулах, гар ажиллагаанаас үүдэлтэй алдаа, зөрчлийг бууруулах нөхцөл бүрдэх юм. 

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »