Төрийн албаны цалингийн мэдээллийг нэг эх үүсвэрээс ашиглаж, нэгдсэн хяналтад шилжих нь

2020-10-16

Нэгдсэн төсвийн урсгал зардлын 20 гаруй хувийг дангаараа эзэлж буй цалин хөлсний зардлын төлөвлөлт, сахилга бат, хяналтыг сайжруулах, цалин хөлсний төлбөр тооцоог хялбаршуулах, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулахад туслах Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем нэвтрүүлэх үүрэг даалгаврыг Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар өгсөн. Энэ өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Монгол улсын Сангийн яам Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем (ТАЦНС)-ийг хөгжүүлж, үе шаттайгаар нэвтрүүлэхэд  Дэлхийн Банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл, Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөл, Гааль, татвар, санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв, Монголбанк, Нийгмийн даатгал, Монголын татварын албатай хамтран ажиллаж байна.

“. . . ТАЦНС-ийг ашиглаж эхэлснээр нягтлан бодогчдын гар ажиллагаа багасаж, албан хаагчид сар тутмын цалин хөлсний дэлгэрэнгүй мэдээллээ цаг алдалгүй цахим шуудангаар хүлээн авдаг боллоо. Төрийн албанд хаана, хэдэн албан хаагч ажиллаж, ямар цалин хөлс авч байгааг нэгдсэн эх үүсвэрээс цаг алдалгүй харах, цаашлаад төсөв, төлөвлөгөөг гаргахдаа бодитой, баталгаатай мэдээллийг ашиглах боломж бүрдэж байна. Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн мэдээ, тайланг нэгдсэн системээсээ шуурхай гаргаж чаддаг болсон”

Э.Болортуяа Нийслэлийн татварын газрын Нягтлан бодогч

Э.Болортуяа болон бүх шатны төсвийн байгууллагын нягтлан бодогчид ТАЦНС-ийн хөгжүүлэлт, сургалт, туршилтад үе шаттайгаар хамрагдаж, уг системийн үр өгөөжийг хүртэж эхэлжээ. Нягтлан бодогчдод нэгдсэн системийг нэвтрүүлэхтэй холбоотой зөвлөгөө өгөх, тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор танхимын сургалт, цахим зөвлөмж, бичлэгийг байршуулж, хэрэглэгчийн тусламжийн төвийг тогтмол ажиллуулж байна.

Энэ ТАЦНС-д 2020 оны гуравдугаар улирлын байдлаар нийт 4007 төсвийн байгууллага бүртгүүлж, 33.5 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийгдэн, туршилт, нэвтрүүлэлтийн ажил эрчимжиж байгаа нь Төрийн сангийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх томоохон шинэчлэлийн эхлэл юм. Сангийн Яамны Төрийн сангийн газрын дарга М.Батхуягаар ахлуулсан ажлын хэсэг ТАЦНС-ийг технологийн шинэчлэлд нийцүүлэн тасралтгүй хөгжүүлэх, гараар хийгддэг үйл ажиллагааг бууруулах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангахад онцгой анхаарч байна.

ТАЦНС-ийг төсвийн байгууллагад бүрэн нэвтрүүлснээр төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлтэд баталгаатай мэдээллийг ашиглах, татвар, нийгмийн даатгал зэрэг бусад системүүдтэй мэдээлэл хялбар, шуурхай холбогдох мэдээлэл солилцох боломж бүрдэх юм. Ингэснээр бодит мэдээлэлд үндэслэн бодлого боловсруулах, хяналт сайжрах, санхүүгийн сахилга бат бэхжиж улмаар төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийн үр ашиг нэмэгдэх юм. 

Системийн хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, танилцуулгыг доорх холбоосноос авна уу. 

www.facebook.com/watch/?v=256961259088693

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ДЭЛХИЙН БАНКНААС ЦАХИМ ХУРАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2020-10-20

Дэлхийн банкны санаачилгаар Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн ээлжит цахим хурал, нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2020 оны 10-р сарын 20-ны өдөр Дэлхийн Банкны Улаанбаатар дахь оффист зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд Дэлхийн банкны ажлын хэсгийн гишүүд, хэрэгжүүлэгч байгууллагын удирдлага, төслийн нэгжийн ажилтнууд, зохицуулагч зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүд оролцож, 2020 оны хэрэгжилт, 2021 оны ажлын төлөвлөгөө, түүнийг боловсруулах бэлтгэл ажлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг солилцов.

Төрийн албаны цалингийн мэдээллийг нэг эх үүсвэрээс ашиглаж, нэгдсэн хяналтад шилжих нь

2020-10-16

Нэгдсэн төсвийн урсгал зардлын 20 гаруй хувийг дангаараа эзэлж буй цалин хөлсний зардлын төлөвлөлт, сахилга бат, хяналтыг сайжруулах, цалин хөлсний төлбөр тооцоог хялбаршуулах, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулахад туслах Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем нэвтрүүлэх үүрэг даалгаврыг Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар өгсөн. Энэ өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Монгол улсын Сангийн яам Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем (ТАЦНС)-ийг хөгжүүлж, үе шаттайгаар нэвтрүүлэхэд  Дэлхийн Банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл, Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөл, Гааль, татвар, санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв, Монголбанк, Нийгмийн даатгал, Монголын татварын албатай хамтран ажиллаж байна.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2020-09-22

Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж Төслийн удирдах хорооны баталсан 2020 оны ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, Дэлхийн банк болон Сангийн яамны удирдлагаас өгч байгаа зөвлөмж болон үүрэг даалгаврыг танилцуулах сургалт, хэлэлцүүлгийг 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ны өдөр зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээнд зохицуулах зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүд болон төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнууд оролцов.

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2020-05-05

Дэлхийн банкны санаачилгаар Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж “Ковид-19 цар тахлын сөрөг нөлөөллийг бууруулахад төслийн оролцоо” цахим хэлэлцүүлгийг 2020 оны 05 дугаар сарын 5-ны өдөр зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээг Дэлхийн Банкны Төслийн удирдагч хатагтай Каролино Вайра удирдан явуулсан бөгөөд Дэлхийн банкны бүрэлдэхүүн хэсгийн удирдагч нар, Төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнууд, Зохицуулах зөвлөхүүд болон ажлын хэсгийн гишүүд оролцов.

ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРОО ТӨСЛИЙН 2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАВ

2020-03-18

Төслийн Удирдах хороо Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн 2020 оны онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2020 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр батлав. 

ДЭЛХИЙН БАНКНААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ВИДЕО ХУРАЛД ОРОЛЦОВ

2020-01-16

Дэлхийн банкны санаачилгаар 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр Дэлхийн банкны Улаанбаатар дахь оффист зохион байгуулсан видео хуралд Дэлхийн банкны төслийн багийн гишүүд, хэрэгжүүлэгч байгууллагын удирдлага, төслийн нэгжийн ажилтнууд, зохицуулагч зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүд оролцов. Уулзалтаар дараах асуудлыг ярилцав. Үүнд:

Бусад мэдээ »