ТӨСЛИЙН 2019-2020 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАВ.

2019-08-05

Сангийн сайд Ч. Хүрэлбаатар Төсөв, санхүүгийн сахилга бат, удирдлага, ил тод хариуцлагатай байдлыг бэхжүүлэн сайжруулахад Засгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой  Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх буцалтгүй тусламжийн төслийн хэлэлцээрт 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-нд гарын үсэг зурсан.   Тус төслийн Удирдах хорооны хурал Сангийн яаманд 2019 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдөр болж төслийн 2019-2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлав.

Төслийн хүрээнд дараах ажлууд хийгдэнэ. Үүнд: 

  1. Төсөв, санхүүгийн удирдлагын шинэчлэлийн стратеги шинэчлэх, энэ стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд тусална.
  2. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын менежментийг сайжруулж нэгдсэн удирдлага, хөтөлбөрт төлөвлөлт, бүртгэл мэдээлэл, эрсдэлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
  3. Төсөв, санхүүгийн удирдлагын менежментийг хэрэгжүүлэхэд мэдээлэл, технологийн системүүдийг оновчтой бүрэн ашиглах, сайжруулахад  тусална.
  4. Шинээр байгуулагдсан Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
  5. Төсөв санхүүгийн мэдээлэл ил тод байдал, хүртээмжийг сайжруулж олон нийтийн оролцоог идэвхжүүлэхэд дэмжлэг болно.

Ажлын төлөвлөгөөний төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллагууд Дэлхийн банкны ажлын хэсэгт танилцуулж, өгсөн зөвлөмжийн дагуу сайжруулсан бөгөөд төслөөс гарах үр дүн, дунд болон урт хугацаанд үзүүлэх эерэг нөлөөллийг үндэслэн Төслийн удирдах хороо дэмжин батлав.

Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 2019-2020 онд нийт 59 ажлыг хийх бөгөөд худалдан авалтыг хэрэгжүүлэхдээ Дэлхийн банкны худалдан авалтын журмыг баримтална. 

Дэлхийн банкны Д.Бадамчимэг /Төслийн удирдагч/ ахлагчтай баг, Европын холбоог төлөөлөн багийн ахлагч ноён Пиер Ивэс, төслийн менежер хатагтай Болор-Эрдэнэ нар Удирдах хорооны хуралд ажиглагчаар оролцож ажлын төлөвлөгөө сайн боловсруулагдсаныг тэмдэглэж бүрэн амжилттай хэрэгжүүлэхийг хүсэв.

Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн баг Европын холбооноос олгож буй Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх буцалтгүй тусламжийн төслийг мөн хэрэгжүүлэх юм. 


ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2019-08-16

УИХ-ын Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл нь Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төслийн нэг бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрэгжүүлэх болсонтой холбогдуулан Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж Удирдах хорооны гишүүн, энэ бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрэгжүүлэх байгууллагын удирдлага, ажлын хэсгийн гишүүдэд зориулсан төсөл хэрэгжүүлэх сургалтыг  2019 оны 08 дугаар сарын 14-ны өдөр зохион байгуулав.

ТӨСЛИЙН 2019-2020 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАВ.

2019-08-05

Сангийн сайд Ч. Хүрэлбаатар Төсөв, санхүүгийн сахилга бат, удирдлага, ил тод хариуцлагатай байдлыг бэхжүүлэн сайжруулахад Засгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой  Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх буцалтгүй тусламжийн төслийн хэлэлцээрт 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-нд гарын үсэг зурсан.   Тус төслийн Удирдах хорооны хурал Сангийн яаманд 2019 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдөр болж төслийн 2019-2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлав.

ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖЭЭС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2019-05-01

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж төслийн дунд хугацааны хэрэгжилтийг хангах, зохицуулагч зөвлөхүүд болон ажлын хэсгийн гишүүдийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор зохицуулагч зөвлөх, ажлын хэсгийн гишүүдэд зориулсан сургалтыг 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ны өдөр зохион байгуулав.

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ АЖЛЫН ХЭСЭГ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

2019-03-19

Дэлхийн банкны Зүүн Ази хариуцсан менежер хадагтай Алма Канани болон Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн  удирдагч хадагтай Каролина Вайра нар Дэлхийн банкны Вашингтон ДС дэх  төв оффисоос хүрэлцэн ирж, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнуудтай 2019 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр уулзалт зохион байгуулж, төслийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. 

ТСТББТ-ИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙГЭЭР НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ҮҮДЭЭ НЭЭЛЭЭ.

2019-03-14

Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн Нэг цэгийн үйлчилгээ, зөвлөгөө мэдээллийн төв 2019 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр нээлтээ хийж, иргэдэд хүргэх үйлчилгээнийхээ чанар хүртээмжийг улам сайжруулах нөхцөл бүрдлээ.

ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖЭЭС ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ ЗӨВЛӨХҮҮД, АЖЛЫН ХЭСГИЙН ГИШҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2019-02-28

Төслийн Удирдах хорооны баталсан 2019 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор худалдан авалт, сургалт, хяналт мониторинг чиглэлээр бүрэлдэхүүн хэсгийн зохицуулагч зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүдэд сургалт хийв.

Бусад мэдээ »