ТӨСЛИЙН 2019-2020 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАВ.

2019-08-05

Сангийн сайд Ч. Хүрэлбаатар Төсөв, санхүүгийн сахилга бат, удирдлага, ил тод хариуцлагатай байдлыг бэхжүүлэн сайжруулахад Засгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой  Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх буцалтгүй тусламжийн төслийн хэлэлцээрт 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-нд гарын үсэг зурсан.   Тус төслийн Удирдах хорооны хурал Сангийн яаманд 2019 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдөр болж төслийн 2019-2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлав.

Төслийн хүрээнд дараах ажлууд хийгдэнэ. Үүнд: 

  1. Төсөв, санхүүгийн удирдлагын шинэчлэлийн стратеги шинэчлэх, энэ стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд тусална.
  2. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын менежментийг сайжруулж нэгдсэн удирдлага, хөтөлбөрт төлөвлөлт, бүртгэл мэдээлэл, эрсдэлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
  3. Төсөв, санхүүгийн удирдлагын менежментийг хэрэгжүүлэхэд мэдээлэл, технологийн системүүдийг оновчтой бүрэн ашиглах, сайжруулахад  тусална.
  4. Шинээр байгуулагдсан Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
  5. Төсөв санхүүгийн мэдээлэл ил тод байдал, хүртээмжийг сайжруулж олон нийтийн оролцоог идэвхжүүлэхэд дэмжлэг болно.

Ажлын төлөвлөгөөний төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллагууд Дэлхийн банкны ажлын хэсэгт танилцуулж, өгсөн зөвлөмжийн дагуу сайжруулсан бөгөөд төслөөс гарах үр дүн, дунд болон урт хугацаанд үзүүлэх эерэг нөлөөллийг үндэслэн Төслийн удирдах хороо дэмжин батлав.

Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 2019-2020 онд нийт 59 ажлыг хийх бөгөөд худалдан авалтыг хэрэгжүүлэхдээ Дэлхийн банкны худалдан авалтын журмыг баримтална. 

Дэлхийн банкны Д.Бадамчимэг /Төслийн удирдагч/ ахлагчтай баг, Европын холбоог төлөөлөн багийн ахлагч ноён Пиер Ивэс, төслийн менежер хатагтай Болор-Эрдэнэ нар Удирдах хорооны хуралд ажиглагчаар оролцож ажлын төлөвлөгөө сайн боловсруулагдсаныг тэмдэглэж бүрэн амжилттай хэрэгжүүлэхийг хүсэв.

Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн баг Европын холбооноос олгож буй Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх буцалтгүй тусламжийн төслийг мөн хэрэгжүүлэх юм. 


ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2020-09-22

Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж Төслийн удирдах хорооны баталсан 2020 оны ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, Дэлхийн банк болон Сангийн яамны удирдлагаас өгч байгаа зөвлөмж болон үүрэг даалгаврыг танилцуулах сургалт, хэлэлцүүлгийг 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ны өдөр зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээнд зохицуулах зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүд болон төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнууд оролцов.

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2020-05-05

Дэлхийн банкны санаачилгаар Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж “Ковид-19 цар тахлын сөрөг нөлөөллийг бууруулахад төслийн оролцоо” цахим хэлэлцүүлгийг 2020 оны 05 дугаар сарын 5-ны өдөр зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээг Дэлхийн Банкны Төслийн удирдагч хатагтай Каролино Вайра удирдан явуулсан бөгөөд Дэлхийн банкны бүрэлдэхүүн хэсгийн удирдагч нар, Төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнууд, Зохицуулах зөвлөхүүд болон ажлын хэсгийн гишүүд оролцов.

ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРОО ТӨСЛИЙН 2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАВ

2020-03-18

Төслийн Удирдах хороо Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн 2020 оны онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2020 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр батлав. 

ДЭЛХИЙН БАНКНААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ВИДЕО ХУРАЛД ОРОЛЦОВ

2020-01-16

Дэлхийн банкны санаачилгаар 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр Дэлхийн банкны Улаанбаатар дахь оффист зохион байгуулсан видео хуралд Дэлхийн банкны төслийн багийн гишүүд, хэрэгжүүлэгч байгууллагын удирдлага, төслийн нэгжийн ажилтнууд, зохицуулагч зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүд оролцов. Уулзалтаар дараах асуудлыг ярилцав. Үүнд:

ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН СТРАТЕГИ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР САНГИЙН ЯАМ, ДЭЛХИЙН БАНКНЫ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХАМТАРСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.

2019-10-22

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлд нийцүүлэн дунд хугацаанд төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалт, хяналтыг үр ашиг, үр дүнтэйгээр удирдан зохион байгуулах зорилгоор  Сангийн сайдын 2018 оны “Төсөв, санхүүгийн удирдлагын шинэчлэлийн стратеги, төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжүүлэх тухай” 234 тоот тушаал батлагдан хэрэгжиж байна. Энэ баримт бичиг нь Дэлхийн банк, Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлөн Сангийн яамнаас хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих төслийн үйл ажиллагаанд чиглэл болон баримтлах нэг тулгуур билээ. 

ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРОО 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БОЛОН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАВ

2019-10-11

Төслийн Удирдах хороо Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн 2019 оны эхний 9 сарын хэрэгжилтийг дүгнэн Дэлхийн банкны холбогдох зөвлөмжийг тусган  2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2019 оны 10 дугаар сарын 07- ны өдөр шинэчлэн батлав. 

Бусад мэдээ »