Сангийн яамны сүлжээний дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж, системүүдийг шинэ дата төвд байршуулав

2022-12-12

Сангийн яам нь 2011 онд шинэ барилгад нүүж орсноос хойш тусгай зориулалтын серверийн өрөөнд сервер, сүлжээ болон системийн тоног төхөөрөмжөө байршуулан мэдээлэл технологийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн иржээ. Серверийн өрөөний уламжлалт зохион байгуулалт нь дата төвийн стандартыг хангаж чадаагүйгээс хэт халах, цахилгаан эрчим хүчний дутагдалд орох, биет аюулгүй байдлын хамгаалалт сулрах, үүнээс үүдэн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа алдагдах зэрэг эрсдэлүүдтэй байдаг. Эдгээр эрсдэлийг арилгах, бууруулахад стандартын шаардлага хангасан дата төв зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэй олон улсын стандартад нийцсэн шинэ Дата төвийг Сангийн яам 2022 онд ашиглалтад оруулсан.

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих төслийн хүрээнд Сангийн яамны хуучин серверийн өрөөнөөс стандартын шаардлага хангасан Сангийн яамны шинэ дата төв рүү сүлжээний дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж, системүүдийг нүүлгэн шилжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллалаа. Уг ажлын хүрээнд Сангийн яамны мэдээлэл технологи, цахим системд ашиглагддаг сервер, хадгалах төхөөрөмж, сүлжээний төхөөрөмж, аюулгүй байдлын төхөөрөмж зэрэг 100 орчим тоног төхөөрөмж, нүүлгэн шилжүүлсэн. Системүүдийг тасалдалгүй, өгөгдлийн алдагдалгүй шилжүүлэх үүднээс нүүлгэх нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулах, сүлжээний орчны зураглал гаргах, нөөц төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг ажлуудыг урьдчилан гүйцэтгэж хуваарийн дагуу богино хугацаанд амжилттай шилжүүллээ.

Сангийн яамны шинэ дата төв нь нийт 35 рак (зогсуул)-тай ба хөргөлт болон цахилгааны шийдлийг дэлхийд тэргүүлэгч "Schneider Electric" -ийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон нь найдвартай, тогтвортой ажиллагааны баталгаа болж байна. 


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ШИЛЭН ДАНСНЫ НЭГДСЭН ЦАХИМ ХУУДАС ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

2023-01-20

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банкны “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”, Европын холбоо болон Дэлхийн банкны “Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ зорилгоор Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсыг шинээр хөгжүүлж, 2023 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс нэвтрүүллээ. 

Төсөв, санхүүгийн системүүдийн Дундын сервис платформд шинэ систем, мэдээллүүд нэмэгдэж байна

2023-01-11

Монгол улсын Сангийн яам нь Монгол Улсад Засаглалыг Бэхжүүлэх төслийн хүрээнд 2022 онд Төсөв, санхүүгийн Дундын сервис платформыг (ДСП) хөгжүүлэн амжилттай нэвтрүүлсэн билээ. Уг платформ нь Сангийн яамны болон бусад байгууллагуудын бие даасан мэдээллийн системүүдийн уялдаа холбоог сайжруулах, тэдгээрийн хооронд хялбар, уян хатан шийдлээр, мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэх үндсэн зорилготой. Мөн олон мэдээллийн систем, байгууллага хооронд давхардсан олон холболт, хөгжүүлэлт хийдэг асуудыг шийдвэрлэж нэгдсэн стандартад шилжүүлж хялбар, цэгцтэй, аюулгүй байдлыг бүрдүүлж байна.

“Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл”-ийн тухай хуулийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар баталлаа

2022-12-14

Монгол улсын Сангийн яам “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл”-ийн  тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлыг Европын Холбооны санхүүжилтээр Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Монгол улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төслийн техник туслалцааны хүрээнд дотоодын зөвлөх, хуульчидтай хамтран эхлүүлж, хуулийн төслийн  үзэл баримтлалыг батлуулж, хуулийн төслийг боловсруулан Улсын Их Хуралд өргөн барьсан. 

Сангийн яамны сүлжээний дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж, системүүдийг шинэ дата төвд байршуулав

2022-12-12

Сангийн яам нь 2011 онд шинэ барилгад нүүж орсноос хойш тусгай зориулалтын серверийн өрөөнд сервер, сүлжээ болон системийн тоног төхөөрөмжөө байршуулан мэдээлэл технологийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн иржээ. Серверийн өрөөний уламжлалт зохион байгуулалт нь дата төвийн стандартыг хангаж чадаагүйгээс хэт халах, цахилгаан эрчим хүчний дутагдалд орох, биет аюулгүй байдлын хамгаалалт сулрах, үүнээс үүдэн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа алдагдах зэрэг эрсдэлүүдтэй байдаг. Эдгээр эрсдэлийг арилгах, бууруулахад стандартын шаардлага хангасан дата төв зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэй олон улсын стандартад нийцсэн шинэ Дата төвийг Сангийн яам 2022 онд ашиглалтад оруулсан.

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА БАТЛАГДСАНТАЙ ХОЛБООТОЙГООР ХОЛБОГДОХ ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛЫГ БОЛОВСРУУЛЖ БАЙНА

2022-12-06

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль 2010 онд анх батлагдсанаас хойш тус хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсантай холбоотойгоор хуулийн хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгийн үнэлгээ, зохион байгуулалт, чанарын хяналтын асуудлаар холбогдох журам, аргачлалыг Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газраас шинэчлэн боловсруулж байна.   

МОНГОЛ УЛСАД АККРУЭЛ СУУРЬТ УСНББОУС-ЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОН ДАНСНЫ НЭГДСЭН ЖАГСААЛТЫН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛААД БАЙНА

2022-11-30

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд Монгол Улсад аккруэл суурьт Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт (УСНББОУС)-ыг нэвтрүүлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, эдийн засгийн шинэчилсэн ангилал болон дансны нэгдсэн жагсаалтын төслийг боловсруулаад байна. 

Бусад мэдээ »