ВЭБ-д суурилсан хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн тогтолцоог хөгжүүлж нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж болон хөдөлмөрийн салбарт амжилттай нэвтрүүллээ

2022-09-12

Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсүүдэд ВЭБ-д суурилсан дотоод хяналт, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны системийг нэвтрүүлэх, суурилуулах ажлыг амжилттай зохион байгууллаа. 

Мөн тус төслийн хүрээнд бүх аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгал, хөдөлмөр халамжийн хэлтсүүдийн үйлчилгээний үр ашгийг нэмэгдүүлэх, захиргааны тайлан, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг сайжруулах зорилгоор тус бүрт 29 ширхэг киоск машинуудыг худалдан авч байршуулав. Ингэснээр иргэд үйлчилгээнд үнэлгээ өгөх тогтолцоо бүрдэж, дотоод хяналтын механизм сайжирч, иргэдэд  үзүүлэх үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирсан юм.

Цахим үндэстэн хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн үйлчилгээг цахимаар иргэдэд хурдан, шуурхай хүргэж байгаа билээ. Гэвч цахимаар үзүүлэх боломжгүй зарим төрлийн үйлчилгээнүүд байна. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны зүгээс энэ асуудлыг урьдчилан харж, үйлчилгээ авч буй иргэдээс сэтгэл ханамжийн үнэлгээ, судалгаа авч асуудлын учир шалтгаан хаана, юундаа байгааг мэдэж сайжруулах ёстой хэмээн энэхүү системийг санаачлан хэрэгжүүлсэн юм. Үүний үр дүнд нийгмийн хамгааллын салбарт ISO 9001:2015 үйлчилгээний чанарын удирдлагын стандартыг нэвтрүүлэх үндсэн нөхцөл болсон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг үнэлэх дотоод хяналтын систем бий болж, улмаар иргэдэд үзүүлэх халамж, хөдөлмөрийн үйлчилгээний чанар, үйлчилгээний ажилтнуудын ёс зүй сайжирлаа. Мөн Нийгмийн даатгалын хэлтэс болон Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсүүдэд энэхүү үнэлгээний системийг нэвтрүүлснээр төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ажилд ихээхэн ач холбогдол өгнө гэж үзэж байна.


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
МОНГОЛ УЛСЫН МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАВ

2022-09-29

Монгол Улс 2019 онд ФАТФ-ын “Саарал жагсаалт”-д 6 заалттайгаар орсон боловч 1 жилийн дотор 2020 онд уг жагсаалтаар гарч чадсан билээ. Энэхүү ФАТФ-ын 40 зөвлөмжөөс 37 нь нийцсэн гэж үнэлэгдсэн.

НЭЭЛТТЭЙ ТӨСВИЙН СУДАЛГАА БА МОНГОЛ УЛС

2022-09-28

Хөгжингүй орнууд, олон улсын байгууллагууд төсвийн ил тод байдлын талаарх олон санал, санаачилгуудыг гарган, улс орнуудыг уг санаачилгадаа нэгтгэн, хариуцлагатай, ил тод, хүртээмжтэй засаглалыг бий болгохоор нэгдэн ажиллаж байна. Уг ажлын үр дүнг хэмжихээр 2006 оноос эхлэн төсвийн ил тод байдлыг хэмжих зорилго бүхий олон улсын хараат бус судалгааг "Олон улсын төсвийн түншлэл" байгууллагаас гаргаж байна. 2021 оны Нээлттэй төсвийн судалгаанд оролцсон нийт 120 орны дундаж үнэлгээ нь 100 онооноос 45 байсан бөгөөд 35 улс буюу ойролцоогоор 30 орчим хувь нь"хангалтай" үнэлгээ авчээ. 

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны цахим шилжилтийн хөтөлбөр боловсруулагдаж байна

2022-09-21

Төслийн зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд Монгол Улсын Их хурлаас баталсан Алсын хараа урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх зарим арга хэмжээний тухай тогтоол, Төрийн Хур систем ашиглаж төрийн цахим үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл солилцох журам зэргийн хэрэгжилт Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд хангасан байдлыг тодорхойлох, үнэлгээ хийх, цахим үйлчилгээг өргөжүүлэх, цахим шилжилтийг түргэтгэх хөтөлбөрийг боловсруулж байна.

ВЭБ-д суурилсан хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн тогтолцоог хөгжүүлж нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж болон хөдөлмөрийн салбарт амжилттай нэвтрүүллээ

2022-09-12

Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсүүдэд ВЭБ-д суурилсан дотоод хяналт, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны системийг нэвтрүүлэх, суурилуулах ажлыг амжилттай зохион байгууллаа. 

ТӨСЛИЙН ХААЛТЫН ТАЙЛАНГ БОЛОВСРУУЛАХ НЬ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2022-09-08

Дэлхийн банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл болон Европын холбооны Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төслүүдийн хаалтын тайланг боловсруулах нь сэдэвт сургалтыг Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зүгээс Зохицуулагч зөвлөхүүд болон хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын ажлын хэсгийн гишүүдийг хамруулан 2022 оны 9-р сарын 7-ний өдөр зохион байгуулав. 

Сангийн яамны дата төвд хяналтын платформ нэвтрүүлэв

2022-09-06

Төсөв, санхүугийн тогтвортой байдлыг дэмжих төслийн хүрээнд Сангийн яамны мэдээллийн технологи, цахим үйл ажиллагааг дэмжих, сайжруулах зорилгоор Дата төвийн хяналтын платформ нэвтрүүллээ.

Бусад мэдээ »