“ИРЭЭДҮЙГЭЭ ТӨСӨВЛӨ” АЯНЫГ ЭХЛҮҮЛЭН, ИРГЭДЭД ТӨСВИЙН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТЫГ ХҮРГЭХЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2022-03-09

Европын Холбоо, Дэлхийн Банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн Яам Unread Media компанитай хамтран “Ирээдүйгээ төсөвлө” аяныг эхлүүлэн ажиллаж байна. Монгол Улсад төсвийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг бэхжүүлэхийн тулд Засгийн Газрын авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг дэмжих нь энэхүү аяны нэн тэргүүний зорилго билээ. Уг аянаар дамжуулж олон нийтэд төсвийн тухай энгийн ойлголтоос эхлээд Монгол Улсын төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үйл явцад хэрхэн оролцож болох тухай чухал мэдээллүүдийг төрөл бүрийн контент, эвент арга хэмжээгээр дамжуулан хүргэх юм.

АЯНЫ ХҮРЭЭНД

Энэ аяны хүрээнд төсвийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг түгээх дараах контентыг бэлтгэн хүргэж байна. Үүнд:

  • Төсөв, түүний ил тод байдлын талаарх "Zoom" онлайн хэлэлцүүлэг
  • Цуврал видео контент / https://www.facebook.com/UnreadToday/videos/628315348500463/
  • Шилэн дансны тухай хууль, худалдан авах ажиллагааны тухай хуулийн шинэчлэлүүдийн талаарх Подкаст – богино цуврал
  • Иргэний нийгмийн байгууллагууд, эдийн засагч, төрийн албан хаагчдын төлөөллөөс оруулсан зочин экспертийн нийтлэлүүдийг бэлтгэн хүргэж байна.

Мөн түүнчлэн Иргэдийн төсвийн цахим хуудас, товхимлын хэрэглээг нэмэгдүүлэх, төсвийн тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээг зохион байгуулаад байна.

  • ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол...” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулж, шилдгүүдийг тодруулсан. Уг уралдаанд нийт 700 гаруй оролцогч бүртгүүлж, 200 орчим эсээ ирсэн ба сурагчдын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд төсвийн тухай ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бөгөөд түүндээ ч хүрч чадсан гэдэгт бид огтхон ч эргэлзсэнгүй. Учир нь тус уралдаанд эсээгээ ирүүлсэн ихэнх сурагчид эх оронд маань яг одоо хамгийн хэрэгтэй байгаа зүйл юу болохыг оршин суугаа газраараа бодит жишээ татан, үндэслэл судалгаатай бичсэн байсан бөгөөд зөвхөн өөрийн туршлагад түшиглэн бичсэн эсээ тун бага байсан юм. Эх орны ирээдүй болсон хүүхэд багачуудынхаа улсын төсөв, төсвийн төлөвлөгөө, зардлын тухай ойлголтыг нэмэгдүүлж, мэдлэг мэдээллийн цар хүрээг дээшлүүлэхийг зорьсон уг тэмцээний гол үнэ цэн шагналт байрын урамшуулал төдий бус оролцогч бүрийн эсээгээ бичихэд зарцуулсан хөдөлмөр, хичээл зүтгэлийнх нь хойшдын үр шим байх билээ.

Дараагийн удаад бид дараах арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

  • Залуу мэргэжилтнүүд, их, дээд сургуулийн багш оюутнуудын дунд эрдэм шинжилгээний хурал
  • Залуу мэргэжилтнүүд, их, дээд сургуулийн багш, оюутнууд, ЕБС-ийн сурагчдын дунд Хакатон тэмцээн
  • Санхүү, эдийн засгийн салбарын 15 оролцогчдод зориулсан дөрвөн долоо хоногийн менторшип хөтөлбөр

АЯНЫ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХААНААС АВАХ ВЭ?

Posted.mn /http://posted.mn/category/sgm-budget/ цахим хуудасны “Ирээдүйгээ төсөвлө” булангаас энэхүү аянтай холбогдох бүх мэдээллийг хүлээн авах боломжтой. Мөн Монгол Улсын Сангийн Яамны цахим хуудас, Unread media болон Posted.mn-ний нүүр хуудаснаас цаг үеийн мэдээллийг хүлээн авч оролцоорой.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »