ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖЭЭС ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ ЗӨВЛӨХҮҮД, АЖЛЫН ХЭСГИЙН ГИШҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2019-02-28

Төслийн Удирдах хорооны баталсан 2019 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор худалдан авалт, сургалт, хяналт мониторинг чиглэлээр бүрэлдэхүүн хэсгийн зохицуулагч зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүдэд сургалт хийв.

Сургалтын явцад зохицуулагч зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүдэд дараах мэдээллүүдийг өглөө. Үүнд:

 1. Зөвлөх болон зөвлөхийн бус үйлчилгээ, барааг худалдан авахад баримтлах зарчмууд, зохион байгуулалтын үе шатууд, дэс дараалал, тавигдах шаардлагууд, хэрэглэх формууд
 2. Зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгавар боловсруулахад анхаарах асуудлууд
 3. Зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгавар батлуулах үе шатууд, талуудын оролцоо
 4. Барааны техникийн тодорхойлолтод тавигдах шаардлагууд, батлуулах үйл ажиллагаа
 5. Худалдан авалтын үйл ажиллагааг хялбарчлах зорилгоор Төслийн захирал болон хэрэгжүүлэгч байгууллагын дарга нараас зөвшөөрөл авахад ашиглах ажлын даалгавар болон гэрээний товч танилцуулгын загвар форматууд
 6. Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээнд баримтлах бичиг баримтууд
 7. Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний үндсэн ойлголтууд
 8. Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний тайлангийн төрөл,  бүтэц, агуулга, хэрхэн бэлтгэх, анхаарах асуудлууд, хугацаа
 9. Төслийн хөгжлийн үндсэн 3-н зорилт, үндсэн болон завсрын шалгуур үзүүлэлтүүд
 10. Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчмууд
 11. Гадаад, дотоод сургалтыг хэрэгжүүлэх дэс дараалал, зөвшөөрөл авах үйл ажиллагаа
 12. Сургалтад баримтлах заавар журмууд,  хэрэгжүүлэхэд гарч буй хүндрэл, үүнийг шийдвэрлэх арга замууд, Дэлхийн банкны өгч буй зөвлөмжүүд
 13. Сургалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай ашиглах бичиг баримт форматууд

Сургалтын дараа зохицуулагч зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүдэд сургалтын үед яригдсан асуудлуудыг анхаарч нэн яаралтай сургалтын төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулж Сангийн яам болон Дэлхийн банканд хүргүүлэх талаар ярилцаж нэгдсэн ойлголтод хүрэв.

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »