УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН УДИРДЛАГЫН ЦАХИМ СИСТЕМ

2021-10-27

Дэлхийн банк, Сангийн яам хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг сайжруулах, санхүүжилтийг ил тод, шуурхай болгох, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд оролцогчдыг хариуцлагатай болгох, төсвийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх “www.publicinvestment.gov.m” веб-д суурилсан, гар утасны “төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага” буюу PIMS апликэйшн бүхий системийг өргөжүүлэн хөгжүүлж 2018 онд хэрэглээнд нэвтрүүлэв.

Уг систем нь батлагдсан журмын хүрээнд төсвийн шинэчлэлийг бүх түвшинд хэрэгжүүлэх, төрийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээг цахимд шилжүүлэх ажилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсаар байна. Тухайлбал төсвийн хөрөнгө оруулалтын цахим системийг иж бүрэн хэрэгжүүлж, төсвийн ил тод, үнэн зөв, хариуцлагатай байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлж байна. 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нарийн аргачлалын дагуу төлөвлөх боломжийг энэхүү систем бүрдүүлж, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийг гэрээ байгуулснаас эхлэн ашиглалтад орох хүртэл бүхий л явцад хэрэгжилтийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, хяналт тавих суурь тавигдлаа. 
Цахим системд нэвтрэх, ашиглах хэрэглэгчийн эрхийг Сангийн яамны Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газарт хандаж авах ба Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч, аймаг, нийслэл, агентлагуудын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хариуцсан албан хаагчид нэвтрэх эрхтэй, мөн дурын хэрэглэгч санхүүжилтийн явцын мэдээллийг нэвтрэх шаардлагагүйгээр харах боломжтой байгаа нь ил тод байдлыг нэмэгдүүлж байна. 
Аргачлал болон цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд жил бүр “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын аргачлал, цахим системийг ашиглах” сэдэвт сургалтыг улс орон даяар зохион байгуулдаг бөгөөд үүнд аймаг, нийслэл, яамд болон бусад байгууллагуудын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилт, санхүүжилт, тайлагналт хариуцсан албан хаагчид оролцдог. Энэ нь системийн ашиглалт, хэрэглээг хэвийн горимд шилжүүлэхэд чухал нөлөөтэй юм. 
Төслийн хүрээнд хөгжүүлсэн энэхүү системийн өргөжүүлэх буюу бусад системүүдтэй холбох, санхүүжилтийн хүсэлтийн үе шат дээрх оролцоог сайжруулах, санхүүжилттэй холбоотой бичиг баримтыг цахимжуулах, тоон гарын үсэг зурахтай холбоотой нэмэлт систем холбоx, цахим архивын системтэй холбоx зэрэг бусад ажлуудыг хийхээр Сангийн яам төлөвлөж байна.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-05-09

Цар тахлын үеийн эдийн засгийг эрчимжүүлэх “Шинэ сэргэлтийн бодлого” батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төрийн худалдан авах ажиллагаанд иргэн, аж ахуйн нэгжийн оролцох харилцааг хялбаршуулж зардлыг бууруулах, захиалагчийн шийдвэр гаргах, гэрээ байгуулах үе шат, хугацааг хэрэгжихэд ойлгомжтой болгох чиглэлээр Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Дэлхийн банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд дотоодын зөвлөхийн багийн дэмжлэгтэйгээр боловсруулсан.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО “КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛАА

2022-04-27

Санхүүгийн зохицуулах хороо (СЗХ) нь Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд "Компанийн засаглалын кодекс"-ийг 2022 оны 3 дугаар сард шинэчлэн баталсан. 

САНХҮҮГИЙН САЛБАР, ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ

2022-04-20

Монгол Улсад 1990 онд анх шинээр үүссэн хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил сүүлийн жилүүдэд огцом хурдацтай явагдаж буй бөгөөд үүнийг дагаад зөв зохистой хууль, эрх зүйн орчин болон төрийн бодлого, зохицуулалтыг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлж байхыг шаардаж байна.

ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

2022-04-13

Xөгжлийн томоохон төслүүдийг хувийн хэвшлийн оролцоо, хөрөнгө оруулалтад тулгуурлан хэрхэн урт хугацаанд тогтвортой хэрэгжүүлэх асуудал чухал бөгөөд үүнд төрийн зүгээс авах арга хэмжээ, бодлого болон хувийн хэвшлийн идэвх санаачлага, урт хугацааны түншлэлийн нэн тэргүүнд тавигдаж байна. 

Бусад мэдээ »