Сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх нээлттэй тендер шалгаруулалт
Урилгын дугаар: 213/GO/001
Захиалагч: Сангийн яам
Зарын төрөл: Бараа
Зарласан огноо: 2022-01-10
Дуусах огноо: 2022-02-15 15:00:00  

Зарын урилга

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ний өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: “Сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж” нийлүүлэх

Тендер шалгаруулалтын дугаар: SGM/213/GO/001


Европын холбооны Илтгэлцлийн сангийн буцалтгүй тусламжаар санхүүжиж буй Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төсөл эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Нэр төрөл

Тоо ширхэг

1

Физик сервер

1

2

Хадгалах төхөөрөмж

1

3

Сүлжээний свич

2

Тендерийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь 50,000 /тавин мянга/ төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендерийн баримт бичгийн төлбөрийг Төрийн сангийн 100900011754 тоот дансанд шилжүүлэн гүйлгээний баримтыг Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн оффист ирүүлнэ (Дансны нэр МУ дах Засаглалыг бэхжүүлэх төсөл). Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 90 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. 

Үүнд: 

  • Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 3 жил /2019, 2020, 2021 он/-ийн дундаж борлуулалтын орлогын нийт мөнгөн дүн 900,000,000 төгрөгөөс багагүй байна.
  • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Санал болгож буй үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй байх.
  • Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил. /2018, 2019, 2020 он/.
  • Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 3 жил /2019, 2020, 2021 он/-ийн хугацаанд дор хаяж гурван удаа төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй өртөгтэй сервер, тоног төхөөрөмж нийлүүлж байсан туршлагатай байх.

Тендерийн хамт 4,000,000 /дөрвөн сая/ төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа: 2022 он 05 дугаар сарын 16-ны өдрийг дуустал хүчинтэй байна.

Тендерийг 2022 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр, 15 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2022 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн, 15 цаг 10 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй.

Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.


Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Монгол улс, Улаанбаатар-15160, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Нэгдсэн Үндэстний гудамж 8/2 байр, 205 тоот, Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Худалдан авалтын мэргэжилтэн М.Оюуням, Утас: 70120582 

Цахим шуудан: Procurement_sgm@sffs.mn 

Холбоо барих

70120582

Хавсралт

СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР
B4/CS/028 ТСТББ төслийн А32, B4 болон МУЗБ төслийн 2.5 дэд бүрэлдэхүүнүүдийн хүрээнд төлөвлөсөн арга хэмжээний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах зохицуулах зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-07-04 15:00:00   Зарласан огноо: 2022-06-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


B22/CS/037 Үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлтийн дагуу ЗГСС 2014, УСНББОУС-д нийцсэн тайлагналын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, төсвийн санхүүгийн болон төсвийн тайланг аргачлал боловсруулах дотоодын зөвлөх (Багийн гишүүн) сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-06-29 15:00:00   Зарласан огноо: 2022-06-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


B22/CS/038 Үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлтийн дагуу ЗГСС 2014, УСНББОУС-д нийцсэн тайлагналын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, санхүүгийн болон төсвийн тайланг аргачлал боловсруулах дотоодын зөвлөх (Ахлах) сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-06-29 15:00:00   Зарласан огноо: 2022-06-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


E/CS/021 Төслийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөх сонгон шалгаруулна (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-06-29 15:00:00   Зарласан огноо: 2022-06-22

Захиалагч: Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


D2/CS/056 Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн төслүүдийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх, холбогдох бодлого, зохицуулалтын баримт бичгийн төслийг боловсруулах, олон нийтийн мэдлэг, боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-06-15 15:00:00   Зарласан огноо: 2022-06-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


25/CS/011 Төр хувийн хэвшлийн тухай хуулийн төсөлтэй холбоотой төсвийн зардал, эрсдэлийн удирдлагыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-07-01 15:00:00   Зарласан огноо: 2022-06-27

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


Бусад зар »