Гарын авлага хэвлүүлэх
Урилгын дугаар: B13/GO/001
Захиалагч: Сангийн яам
Зарын төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ
Зарласан огноо: 2020-01-15
Дуусах огноо: 2020-01-27 17:00:00  

Зарын урилга

Сонирхсон тендерт оролцогчдод


1. Таныг Хавсралт 1-д жагсаасан Бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.


2. Та Хавсралт 1, Хавсралт 2-т нарийн тодорхой бөглөх шаардлагатай ба, Хавсралт 2-ын хүснэгтийн баруун баганад буй тавигдах шаардлага тус бүрд тохирох мэдээллийг оруулах ёстой. Бараа тус бүрд үнийн саналыг үнэлэх ба техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан бөгөөд хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн саналыг шалгаруулна.

3. Үнийн саналаа зохих форматын дагуу бэлтгэн дараах хаягаар ирүүлнэ үү:
Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Нэгдсэн Үндэстний гудамж, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, 8-р байр, 2-р давхар, 214-р өрөө, худалдан авалтын мэргэжилтэн Л. Баярмаа. И-мэйл: procurement@sffs.mn

4. Та үнийн саналаа тухайн барааны техникийн болон хэрэглэгчийн гарын авлага, танилцуулга, бусад холбогдох зураг мэдээлэл бүхий хэвлэмэл материал (каталог)-ын хамт, компанийнхаа нэр, хаягтай хавсарган ирүүлнэ үү.


5. Үнийн саналыг хүлээж авах эцсийн хугацаа 2020 оны 01 дүгээр сарын 2
7-ны өдрийн 17:00 цаг болно.


6. Үнийн санал бүхий материалаа цахим хэлбэрээр, шуудан, факс, эсвэл өөрийн биеэр хүргэж болно. Ирүүлсэн саналыг Дэлхийн Банкны 2016 оны 7-р сард батлагдсан Худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу үнэлнэ.


7. Та үнийн саналаа дараах зааврын дагуу ирүүлэх ёстой бөгөөд Хавсралт 1 дэх нийлүүлэх нөхцөлд гарын үсгээ зурж баталгаажуулсан байх ёстой.

a)    ҮНЭ: Үнийг зөвхөн Монгол төгрөгөөр ирүүлэх ба, үүнд хүргэлтийн зардал, суурилуулалтын зардал, орон нутгийн бусад татвар хураамжийг Хавсралт 1-д заасны дагуу оруулан тооцсон байна.

b)    САНАЛЫН ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА: Таны үнийн санал нь дээр дурдсан 5-р зүйлд заасан санал хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх ёстой.


8. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: Л.Баярмаа, Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Утас: 70120582;


9. Тодруулга: Үнийн санал ирүүлэхтэй холбоотой аливаа тодруулгыг бичгээр ирүүлэх ба эцсийн хугацаанаас хуанлийн 7 хоногийн өмнө дээрх хаягаар ирүүлэх ёстой. Захиалагч нь тодруулга хүссэн аливаа хүсэлтэд дээр дурдсан үнийн санал ирүүлэх эцсийн хугацаанаас өмнө бичгээр хариу өгнө. 

Холбоо барих

70120582

Хавсралт

1. Хавсралт 1: Нийлүүлэх нөхцөл Хавсралт 2: Техникийн шаардлага

СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР
25/CS/003 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр хэрэгжүүлэх төслүүдийн эдийн засаг, санхүүгийн шинжилгээнд ашиглагдах салбаруудын ажил, үйлчилгээний стандартыг боловсруулан батлуулахад Сангийн яаманд дэмжлэг үзүүлэх дотоод зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-03-02 17:00:00   Зарласан огноо: 2020-02-18

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


SGM/24/CS/001 Болзошгүй өр төлбөрийн бүх хэлбэр, хэрэгслийг тодорхойлж, үнэлгээний тодорхой аргачлалыг тодорхойлох үндэсний зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-02-17 17:00:00   Зарласан огноо: 2020-02-03

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


B22/GO/003 Procurement of Server and Network devices

Дуусах огноо: 2020-02-17 11:00:00   Зарласан огноо: 2020-01-31

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа


B13/GO/001 Гарын авлага хэвлүүлэх

Дуусах огноо: 2020-01-27 17:00:00   Зарласан огноо: 2020-01-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


C5/CS/11 Макро зохистой бодлогын хэрэгслийг нэвтрүүлэн DSGE загвар хөгжүүлэх Олон Улсын зөвлөх компани сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-01-20 17:00:00   Зарласан огноо: 2020-01-06

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


D2/CS/006 National consultant to prepare and finalize draft Social Insurance package laws through determining ways to expand coverage and contribution reduction

Дуусах огноо: 2020-01-03 17:00:00   Зарласан огноо: 2019-12-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


Бусад зар »