Төслийн зорилт нь төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх болон зарлагын удирдлагын чанарыг сайжруулахад Монгол Улсын Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.
СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

Бичгийн болон аман орчуулга хийж гүйцэтгэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дугаар: D1/CS/064

Захиалагч: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Зарласан: 2022-08-08

Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд актуар үнэлгээ хийх олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дугаар: D2/CS/060

Захиалагч: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Зарласан: 2022-07-20

Улсын секторын дотоод аудитын тухай хуулийн төсөл боловсруулах зөвлөх компани сонгон шалгаруулна

Дугаар: B13/CS/14

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Зарласан: 2022-07-18

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛЖ БАЙНА.

2022-08-18

Санхүүгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх олон улсын байгууллага /ФАТФ/-аас гаргасан олон улсын стандарт буюу 40 зөвлөмжид заасны дагуу Монгол Улсыг үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагааг хянаж зохицуулах, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх эрсдэлийг үнэлж, зохицуулалтын тогтолцоог бий болгохыг үүрэг болгосон. 

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ УЛСЫН ИХ ХУРЛААС ХЭЛЭЛЦЭН БАТАЛЛАА

2022-08-12

Улсын Их Хурлын чуулганы 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж, хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх /79.6 хувь/-ын саналаар хуулийн төслүүдийг баталлаа. 

ДМФАС СИСТЕМИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЦОГЦ ГАРЫН АВЛАГУУДЫГ ХӨГЖҮҮЛЖ БОЛОВСРУУЛАВ

2022-08-09

DMFAS  системийн өрийн болон бусад санхүүгийн хэрэгслүүд болох гадаад зээл, дамжуулан зээл, гадаад үнэт цаас, дотоод үнэт цаас түүний бүртгэл, ашиглалт, эргэн төлөлт, судалгаа болон тайлангууд зэрэг модуль тус бүрийн үйл ажиллагааны горимуудыг хэрхэн удирдах тухай талбар тус бүрээр дэлгэрэнгүй тайлбарласан гарын авлага юм.

МОНГОЛ УЛС ФАТФ-ЫН ЗӨВЛӨМЖ 15-ЫН ҮНЭЛГЭЭГ АХИУЛАВ

2022-08-09

“Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 25 дахь удаагийн жилийн уулзалт” Малайз Улсын Куала Лумпур хотод 2022 оны 7 дугаар сарын 24-ны өдрөөс 28-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдав. Тус хуралд Төсөв Санхүүгийн Тогтвортой Байдлыг Бэхжүүлэх Төслийн санхүүжилтээр Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайд Б.Солонгоогоор ахлуулан Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан,  Монголбанк, Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга Б.Батбаатар болон Тагнуулын ерөнхий газар, Авлигатай тэмцэх газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Нийслэлийн прокурорын газрын төлөөлөл Монгол Улсыг төлөөлөн оролцов.